Akademia Kolberga

Celem Akademii Kolberga jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich

 

 

Szkoły tradycji

Istotą działania szkół jest próba wdrożenia w kilku wybranych środowiskach wiejskich złożonych systemów animacyjno-edukacyjnych, skoncentrowanych wokół najcenniejszych elementów lokalnych tradycji muzycznych

Mały Kolberg

„Mały Kolberg” powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. Chcemy, by muzyka, zabawy, tańce tradycyjne zagościły na stałe w programach zajęć dla dzieci od 3 do 10 lat.

Szkoła mistrzów

budowy instrumentów

ludowych

 Zaproszenie do zgłębiania kompetencji kulturowych i zbudowania własnego instrumentu – pod okiem doświadczonego mistrza  

Szkoła mistrzów tradycji

Zaproszenie do wzięcia udziału w sprawdzonej przez wiele pokoleń praktyce uczenia się muzyki tradycyjnej u źródła, czyli od wiejskich śpiewaków, tancerzy i muzykantów

Wiejskie Kluby Tańca

Kiedyś po pracy wynoszono z izby szafy, łóżka, stoły i przez dwie godziny kręcono oberki do muzyki granej na żywo przez wiejskich muzykantów.
Odkurzamy tę tradycję

Pin It on Pinterest