Kujawska Atlantyda

film / dokument

“Tymczasem coraz bardziej niepojętym i niedającym się przyjąć do wiadomości zjawiskiem było dla mnie to, że tak piękna muzyka nie istnieje w miejscu, skąd pochodzi i że ma szansę żyć swoim nowym życiem jedynie w miejskich środowiskach rekonstruktorskich albo za granicą. Poczułam trudny do opisania wewnętrzny przymus zawiezienia jej do źródła, cokolwiek by takie zderzenie miało przynieść. I tak powstał pomysł na projekt muzyczno-edukacyjno-animacyjny, którego celem byłoby skonfrontowanie „Kujaw warszawskich” z Kujawami prawdziwymi i naszej wizji tej tradycji skonfrontowanej z jej realną sytuacją w terenie.” [Justyna Piernik]

Pin It on Pinterest

Share This