Akademia Kolberga 

Akademia Kolberga to projekt, który opiera się na doświadczeniu bliskiego, żywego spotkania z tradycjami muzycznymi i tanecznymi polskiej wsi oraz pracy, którą prowadzi od ponad dwudziestu lat pokolenie praktyków: artystów, animatorów kultury, badaczy i dokumentalistów wiejskich tradycji muzycznych.

Jest to pokolenie szczególne, odmienne od poprzedników w swoich motywacjach, postawach, praktykach. Wychodzi ono z przekonania, że w tradycji nie można „być”, jeśli mówi się o niej w czasie przeszłym i traktuje jak muzealny eksponat.

Wielu przedstawicieli tego pokolenia to osoby niezrzeszone w żadnej organizacji, instytucji czy grupie formalnej. Są to pasjonaci, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami praktykowania „kultury czynnej”, część z nich uczestniczy w pracach Forum Muzyki Tradycyjnej.

Stanowią oni swoisty „neo-kolbergowski” fenomen w polskiej kulturze współczesnej.
Ich działania oparte są jednak nie tylko na opisie i dokumentacji, ale przede wszystkim na powoływaniu procesu bezpośredniego przekazu tradycji przez wiejskich mistrzów w „ naturalnym” środowisku, w którym powstawała i praktykowana była ta kultura muzyczna.
W wielu miejscach w Polsce funkcjonuje ona – w postaci żywej, a nie tylko „opisywanej” – do dziś. Jednym z pomysłów, jak to robić, jest zainicjowany przez Stowarzyszenie „Tratwa” program „Szkoły Tradycji”.

Akademia Kolberga – w zamierzeniu jej autorów – to zachęta do skorzystania z tych doświadczeń i użycia wypracowanych w ten sposób metod i mechanizmów do tworzenia nowych przestrzeni dla starej, ale zbudowanej na wciąż aktualnych wartościach kultury. Zależy nam na inspirowaniu różnorodnych grup społecznych do własnych, niezależnych poszukiwań w obszarze muzyki tradycyjnej.

Celem Akademii Kolberga jest stworzenie modelowego, innowacyjnego w warunkach polskich programu przywracania tradycyjnej muzyki do społecznej i kulturowej praktyki społeczności wiejskich.

Coś, co jest żywe i dzieje się „tu i teraz”, wymyka się opisowi i próbom podsumowania. Akademia Kolberga ma pełnić funkcję dawnego marszałka weselnego: pokazać nam, co i gdzie się dzieje, co jest do zrobienia i jak to można zrobić. Właśnie w tej chwili.

Zapraszamy!

Portal www.akademiakolberga.pl powstał w ramach projektu „Akademia Kolberga”, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Tratwa” oraz Instytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Forum Muzyki Tradycyjnej.

Portal jest realizowany przez zespół:
Kierownik artystyczny i autor koncepcji strony: Piotr Piszczatowski
Redakcja portalu: Piotr Baczewski, Ewa Grochowska, Mariusz Cieszewski oraz Joanna Wojdowicz

 
Projekt “Akademii Kolberga” zrealizował zespół:
Koordynacja: Ryszard Michalski
Współpraca: Wioletta Michalska, Maciej Żurek oraz Paweł Zając

Pin It on Pinterest

Share This