Mały Kolberg

program Akademii Kolberga

MałyKolberglogoMINI-COLOR_2“Mały Kolberg” powstał po to, by kształcić postawę uważności na korzenie, tradycję, przekazy dziadków i babć już u najmłodszych dzieci. Chcemy, by muzyka, zabawy, tańce tradycyjne zagościły na stałe w programach zajęć dla dzieci od 3 do 10 lat.

Chcemy przygotować grupę animatorów do tworzenia  lokalnych projektów, które pozwolą dzieciom poznać tradycję i zwyczaje swojego otocznia, zachwycić się nimi i znaleźć w nich inspirację dla własnych pomysłów i działań.

Szczególnie zależy nam na łączeniu pokoleń – na umożliwieniu dzieciom spotkań z osobami starszymi kontynuującymi tradycje lokalne, ale także z młodymi artystami, dla których tradycja jest punktem wyjścia do własnych poszukiwań artystycznych. Chcemy, by dzieci poczuły, że dziedzictwo kulturowe to wspaniała przestrzeń, gdzie można się dobrze bawić i poczuć się jej częścią.

Projekt zakłada zarówno włączenie dzieci z miast, jak  również z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich (a więc często z utrudnionym dostępem do wydarzeń kulturalnych) do udziału w tworzeniu i czerpaniu z zasobów kultury, zachęcanie do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz pokazanie, jak za pomocą dostępnych środków stworzyć wydarzenie kulturalne cenne dla lokalnej społeczności.

Mapa (na razie szkic)

http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/malykolberg/dokogo

Nie chcemy, żeby program Mały Kolberg był tylko jednorocznym wydarzeniem. Wypracowane w trakcie Roku Oskara Kolberga nowe metody pracy z dziećmi, przykłady najciekawszych rozwiązań, materiały do pracy dla nauczycieli i nauczycielek  przedszkoli i klas I-III, bibliotekarek i bibliotekarzy, świetliczanek, instruktorek i instruktorów domów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych pozwolą na szerokie upowszechnienie i rozwijanie projektu w kolejnych latach.

Cel projektu mieści się w głównej idei obchodów 200. Rocznicy Urodzin Oskara Kolberga, która oprócz „docenienia dorobku badawczego i edytorskiego Oskara Kolberga- podkreśla rolę tradycji jako nieodzownego elementu współczesności, wspiera upowszechnianie wiedzy o kulturze tradycyjnej oraz tworzy warunki sprzyjające ożywianiu  aktywności kulturalnej zakorzenionej w lokalnej tradycji.”

Proponowane formy wsparcia

Warsztaty, konsultacje z ekspertami, spotkania robocze służące wzajemnej wymianie wiedzy, przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz dokumentacji działań celem zamieszczenia na stronach www do rozwijania zasobów i kompetencji uczestników projektu.

Zasięg projektu – ogólnopolski

– W warsztatach Mały Kolberg wezmą udział przedstawiciele blisko 90 instytucji (biblioteki, domy kultury, przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice) i  organizacji pozarządowych  oraz około 2000 dzieci z 7 regionów Polski. Uczestnicy zostaną zrekrutowani w toku otwartego naboru prowadzonego za pomocą informacji umieszczanych m.in. na stronach internetowych Forum Muzyki Tradycyjnej, Fundacji Komeńskiego, oraz zaprzyjaźnionych NGO-sów, portalu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, Fundacji Wspomagania Wsi, Witryny Wiejskiej, portalu biblioteki.org, portalu ngo.pl, bezpośrednią drogą mailową do gmin, bibliotek, ośrodków kultury, przedszkoli, szkół w całej Polsce. Lista uczestników warsztatów (planujemy po 16 osób na każdym z 7 szkoleń, czyli w sumie 112 uczestników) zostanie wyłoniona na podstawie zgłoszeń za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja będzie trwała miesiąc, zakończy się około 15 kwietnia 2014 roku. Szkolenia będą odbywać się w maju/ czerwcu 2014 roku.

Warsztaty będą się odbywały w 7 regionach: wielkopolska (zespół Duet z Wiwatem); warmińsko-mazurskim (zespół Anny Broda); łódzkim (Kapela Gęsty Kożuch Kurzu); mazowieckim (Siedlce-  Kapela Niwińskich oraz Warszawa – zespół Czarne Motyle i Tańcograjka); śląskie (Zespół Romanka); lubelskie (Szkoła Suki Biłgorajskiej).

 Miejsca realizacji:

 •  Biblioteki, domy kultury, szkoły, przedszkola, świetlice w 7 regionach Polski
 •  Przestrzeń publiczna

Przygotowanie działań:

Na potrzeby projektu stworzona została grupa robocza, w skład której weszli przedstawiciele organizacji realizujących program – 9 grup osób (przedstawiciele organizatorów warsztatów z poszczególnych regionów, przedstawicielki Fundacji Komeńskiego i przedstawiciele Forum Muzyki Tradycyjnej.

 • Janusz Prusinowski, Witold Roy Zalewski (FMT)
 • Teresa Ogrodzińska, Katarzyna Paterek, Małgorzata Synowiec (FK)
 • Anna Broda
 • Katarzyna Hełpa-Liszkowska i Romuald Jędraszak
 • Marta Graban-Butryn i Krzysztof Butryn
 • Przemysław Bogusławski i Joanna Garncarczyk
 • Mateusz Niwiński, Barbara Waldowska, Joanna Strelnik
 • Przemysław Ficek, Elżbieta Mikociak
 • Katarzyna Szurman, Emilia Herda, Agata Krawczyk, Katarzyna Żytomirska

Projekt „Mały Kolberg jest finansowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga.

Pin It on Pinterest

Share This