Nabożeństwa majowe

W maju pod kapliczkami przydrożnymi  zbiera się społeczność, by śpiewać pieśni maryjne. W Górze Świętej Małgorzaty co tydzień przy kościele na górce Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty gra pieśni majowe na cześć i chwałę Matki Boskiej. Spontanicznie wybiera się także do okolicznych miejscowości, by zagrać pod kapliczkami przydrożnymi. Wzorem Orkiestry poszła Kapela Witaszewiacy, która również kontynuuje ten zwyczaj. W audycji usłyszymy także trębacza Józefa Oleskiego, który co roku przez cały maj grał dwa razy dziennie – rano i wieczorem – pieśni maryjne na górce przy kościele.

Rozmowę z trębaczem Józefem Oleskim i bębnistą Stanisławem Bagrowskim przeprowadziła Joanna Skowrońska. 

W nagraniach udział wzięli:
– Józef Oleski (1946–2020) – trębacz; najstarszy członek Orkiestry Dętej w Górze Świętej Małgorzaty, grał także w Kapeli Witaszewiacy
– Stanisław Bagrowski (ur. 1944) – bębnista, gra też na harmonijce; założyciel Kapeli Witaszewiacy, gra również w Orkiestrze Dętej w Górze Świętej Małgorzaty
– Waldemar Krysiak

 

Podcast zrealizowała: 

Joanna Skowrońska – etnolożka, śpiewaczka. Od wielu lat prowadzi badania terenowe w Polsce, głównie w Łęczyckim, na Dolnym Śląsku, a także na Polesiu Ukraińskim. Badania nad pieśniami obejmują zarówno nagrania terenowe, kwerendy archiwalne i źródłowe, rejestrację, a także działalność wydawniczą, warsztatową i koncertową. Zajmuje się  zróżnicowaniem emisji głosu w śpiewie tradycyjnym, a także przemianami obrzędów ludowych. Śpiewu uczy się głównie u wiejskich śpiewaczek i śpiewaków. Współpracuje z Fundacją Ważka. Stypendystka Ministra Kultury 2018. Współtworzy zespoły: Kust, Pieśni Piękne, Znajome Królika, Pieśni Odzyskane, Z Lasu.

Wykorzystano nagrania:
autorstwa Joanny Skowrońskiej
„Chwalcie łąki umajone” – Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty
– „Jak szczęśliwa Polska cała” – Józef Oleski
– „Kiedy ranne wstają zorze” – Kapela Witaszewiacy
„Gwiazdo śliczna wspaniała” – Orkiestra Dęta z Góry Świętej Małgorzaty

Łęczycka Szkoła Tradycji.
Akademia Kolberga 2020

Oglądaj filmy i czytaj więcej na:

YouTube/akademiakolbergapl

AkademiaKolberga.pl

Polecamy:

– Raport Pejzaż Wszystkich Świętych –rekonstrukcja krajobrazu kulturowego
– Archiwum Łęczyckie: archiwu.ml

Słuchaj podcastów na:

Spotify/muzykatradycyjnapl  

iTunes/muzykatradycyjnapl 

GooglePlay/muzykatradycyjnapl  

Deezer/muzykatradycyjnapl 

Podigee/muzykatradycyjnapl 

YouTube/muzykatradycyjnapl

Zespół redaktorski i koordynacja projektu: 

Dorota Murzynowska 

Marta Tarnowska 

Inez Girek

Mastering:
Adam Mart

Organizator: 

Forum Muzyki Tradycyjnej 

www.muzykatradycyjna.pl

Facebook/muzykatradycyjnapl

 

Program „Akademia Kolberga” jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej 

we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej

Niniejszy film dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu IMiT „Wspieramy, czyli projekty wspierające artystów w walce z pandemią COVID19”. 

Pin It on Pinterest

Share This