Kolędowanie puszczańskie

Gutek Zegier/Marta Tarnowska

Momentem założycielskim dla Puszczańskiej Szkoły Tradycji było kolędowanie i potańcówka bożonarodzeniowa w Puszczy Białowieskiej. Przygotowania do tego wydarzenia zaczęliśmy późną jesienią 2017 roku, a kolędowaliśmy w styczniu 2018 – w czasie świąt prawosławnych w Teremiskach, Pogorzelcach i Białowieży. Naszym celem było stworzenie bezpiecznej przestrzeni wspólnego świętowania i dialogu dla różnorodnych grup społecznych, którym leży na sercu dobro Puszczy Białowieskiej – zarówno okolicznych mieszkańców (niezależnie od światopoglądu), jak i aktywistów związanych z Obozem dla Puszczy. Przestrzeni, która byłaby również zakorzeniona w lokalnej tradycji i tożsamości, powszechnie zrozumiała i pełna szacunku oraz życzliwości dla wszystkich.

Wszystkie fotografie powstały w styczniu 2018 roku w Białowieży, Teremiskach i Pogorzelcu. Autorką jest Gutek Zegier.

Puszczańska Szkoła Tradycji. Akademia Kolberga 2020

Zespół redaktorski i koordynacja projektu:
Dorota Murzynowska
Marta Tarnowska
Inez Girek

Organizator:
Forum Muzyki Tradycyjnej
www.muzykatradycyjna.pl
www.Facebook/muzykatradycyjnapl

• • •

Program „Akademia Kolberga” jest realizowany przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej

Niniejszy materiał dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu IMiT „Wspieramy, czyli projekty wspierające artystów w walce z pandemią COVID19”.

Pin It on Pinterest

Share This