Stowarzyszenie Tratwa

Stowarzyszenie Tratwa

  Stowarzyszenie „Tratwa” powstało w wyniku podjętego w 1993 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olsztynie programu o tej samej nazwie. Od samego początku działalności „Tratwa” opierała swoją pracę na aktywności lokalnych grup organizacji. Historia ostatnich lat...
Stowarzyszenie Tratwa

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach...

Pin It on Pinterest