Stowarzyszenie „Tratwa”Tratwa powstało w wyniku podjętego w 1993 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Olsztynie programu o tej samej nazwie. Od samego początku działalności „Tratwa” opierała swoją pracę na aktywności lokalnych grup organizacji. Historia ostatnich lat działalności „Tratwy” to konsekwentna ewolucja od form typowych dla spontanicznych kultur młodzieżowych – organizacji koncertów, festiwali graffiti, ekologii itd. do rozwiniętych programów edukacji kulturowej i społecznej. Stowarzyszenie adresuje swoje działania do uczestników spontanicznych kultur młodzieżowych, ale także mniejszości etnicznych i społeczności zagrożone wykluczeniem społecznym. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni, w której mogłyby spotkać się spychane na margines nowoczesności, swoiste „mniejszości kulturowe”. Z jednej strony są to ludzie należący do zanikającej polskiej kultury tradycyjnej (jak śpiewacy z Kurpiów, skrzypkowie kajoccy z Opoczyńskiego) czy przesiedleńcy z ukraińskich wiosek na Warmii, a z drugiej młodzi „tubylcy nowoczesności” – twórcy i animatorzy spontanicznych kultur młodzieżowych. Podstawowe programy realizowane przez Stowarzyszenie w ubiegłych dwóch latach miały na celu stworzenie środowiska animatorów tej koniecznej dla kultury wymiany, a także wykorzystywanie zróżnicowania kulturowego i etnicznego jako elementu dynamizującego rozwój społeczności lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This