Zespół Projektu

Zespół Projektu

Zespół ProjektuMały Kolberg Janusz Prusinowski pomysłodawca i opiekun merytoryczny projektu | Forum Muzyki Tradycyjnej Staram się sprawiać, by raz już wypracowane narzędzia stawały się dostępne dla innych Skrzypek, lirnik, cymbalista, harmonista, śpiewak, kompozytor i...
Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Powstanie Instytutu poprzedziły konsultacje środowiskowe oraz trzymiesięczny okres przygotowywania strategii rozwoju w ramach...
Fundacja Rozwoju Dzieci

Fundacja Rozwoju Dzieci

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego   Fundacja Komeńskiego powstała w 2003 roku z inicjatywy grupy psychologów, pedagogów i społeczników. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nasze środki pochodzą z dotacji i...
Forum Muzyki Tradcyjnej

Forum Muzyki Tradcyjnej

Forum Muzyki Tradycyjnej   Forum Muzyki Tradcyjnej powołane zostało w roku 2011 przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i środowisk nieformalnych działających w Polsce na rzecz zachowania tradycyjnej kultury muzycznej in crudo oraz upowszechnienia i...

Pin It on Pinterest