Nowy blog Instytutu Muzyki i Tańca – Tradycje muzyczne poświęcony jest muzyce związanej z polską obrzędowością doroczną, a także wszelkim innym przejawom występowania muzyki tradycyjnej w kulturze, sztuce i społeczeństwie. Blog ma na celu przybliżenie piękna, siły, różnorodności i znaczenia wybranych obrzędów, zwyczajów i zachowań muzycznych, a także zainspirowanie czytelnika do własnych poszukiwań. Redaktorką bloga jest Ewelina Grygier – muzyk i etnomuzykolog, związana z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Zbiory Fonograficzne). Blog jest kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Instytut Muzyki i Tańca w Roku Kolberga, w tym działalności Pracowni Muzyki Tradycyjnej.

Pin It on Pinterest

Share This