NINATEKA

ninateka.pl

Narodowy Instytut Audiowizualny to narodowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego.

 Misją statutową Instytutu jest:

  • gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i dokumentowanie twórczości audiowizualnej
    promocja dziedzictwa audiowizualnego oraz umożliwienie warunków powszechnego dostępu do niego
  • wspieranie wartościowych inicjatyw w zakresie produkcji, rejestracji i promocji wartościowych dzieł kultury
  • działalność wydawnicza
  • edukacja medialna oraz działalność szkoleniowa w kierunku popularyzacji i rozwoju mediów

 

Pin It on Pinterest

Share This