Przedstawiamy książeczkę z CD z tradycyjnymi zabawami, tańcami i piosenkami z Podlasia i okolic.

W książce znajdują się ilustrowane opisy tradycyjnych zabaw i tańców a na płycie akompaniamenty grane na autentycznych ludowych instrumentach.

Przy opisach zabaw znajdują się specjalne kody odsyłające do prezentacji wideo w Internecie, które można odczytać za pomocą smartfona.

Publikacja skierowana jest do dzieci a także do wszystkich pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach, domach kultury, bibliotekach i świetlicach.

To doskonały sposób na poznawanie tradycji ludowych i świetną zabawę przy muzyce i tańcu. Publikacja jest początkiem serii uzupełniającej w materiały muzyczne projekt Mały Kolberg, który od 2014 r. pomaga dzieciom i dorosłym korzystać z lokalnych tradycji.

Wykonawcy

Kapela Batareja

Kapela powstała w 2017 roku. Jej członkowie fascynują się muzyką tradycyjną z różnych stron Polski. Coraz częściej sięgają jednak po repertuar wschodniej jej części – muzykę Suwalszczyzny, Podlasia, Lubelszczyzny i Zamojszczyzny, a także muzykę wschodniego pogranicza. Tworzący zespół artyści działają na różnych polach kultury w Polsce i za granicą.

Mateusz Tymura – akordeon

Zbyszek Rusiłowicz – cymbały huculskie

Julita Charytoniuk – baraban, bębenek obręczowy

Magdalena Dąbrowska – skrzypce, taniec

Śpiewaczki z Dobrowody

Początki Zespołu Śpiewaczego z Dobrowody przypadają na rok 1968. Obecnie tworzą go: Walentyna Klimowicz (ur. 1943), Nina Jawdosiuk (ur. 1942) oraz Barbara Jakimiuk (ur. 1945). Pieśni, które panie wykonują, są unikatowe zarówno pod względem melodyki, jak i treści. Na repertuar zespołu składają się pieśni obrzędowe cyklu rocznego – rohulki, wysnynky (dwa rodzaje pieśni wiosennych), sianokośne i żniwne oraz obrzędowe pieśni rodzinne – korowajowe, weselne, chrzcinne. Zespół koncertował w kraju i za granicą (Białoruś, Ukraina), niejednokrotnie zdobywając nagrody. Pieśni w wykonaniu śpiewaczek z Dobrowody można znaleźć na 3-płytowym albumie „Pieśni nie tylko święte. Tradycja muzyczna Podlasia”. Zespół jest laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śpiewaczki z Gorodziska i Borysówki

Anna Tesluk (ur. 1939 r.) oraz Nadzieja Osipiuk (ur. 1943 r.) to mieszkanki wsi Gorodzisko (k. Narwi). Były najmłodszymi członkiniami znanego i cenionego przez etnomuzykologów zespołu „Krywczanki” z Krzywca. Od 2010 roku śpiewają w stworzonej przez Annę Tesluk grupie „Podlaszanki”, obecnie z trzecią śpiewaczką – Anną Pawluczuk (ur. 1940 r.) z sąsiedniej wsi, Borysówki. Wykonują pieśni w lokalnej gwarze. W repertuarze mają najwięcej dwugłosowych pieśni lirycznych. Panie śpiewają też pieśni obrzędowe – sianokośne, żniwne, weselne, wiosenne (tzw. ohulki) oraz pieśni religijne. Pieśni w wykonaniu zespołu „Podlaszanki” można usłyszeć na płycie „Ludowe pieśni religijne z Podlasia”.

Studio folkloru tradycyjnego „Żemerwa”

W gwarze okolic Bielska Podlaskiego „żemerwa” oznacza grupę wesołej, hałaśliwej młodzieży. Zespół Studia folkloru tradycyjnego „Żemerwa” działa przy Stowarzyszeniu Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach od 2003 roku i od samego początku prowadzi go Anna Fionik. Podstawowy repertuar zespołu to pieśni i tańce zarejestrowane w białoruskich miejscowościach na Podlasiu i Polesiu. Od 2009 r. grupa członków zespołu uczy się gry na tradycyjnych instrumentach: skrzypcach, cymbałach, dudzie, dudkach.

W nagraniach udział wzięli: Anna Fionik, Małgorzata Mackiewicz – śpiew, Doroteusz Fionik – akordeon, Urszula Oleksiak – skrzypce, Maksym Fionik – bęben.

Zespół dziecięcy „Żewżyki”

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3  im. J. Kostycewicza. Szkoła z białoruskim językiem nauczania.

W nagraniach udział wzięły:  Amelia Brunkalla, Amelia Fiedoruk, Kamila Augustyniak, Magda Wawreniuk, Aleksandra Korowaj, Aleksandra Tomczuk oraz  – z Żemerwy – Małgorzata Mackiewicz (śpiew), Urszula Oleksiak ( skrzypce).

Zdzisław Marczuk

Urodził się w 1943 roku. Mieszka w Zakalinkach w gminie Konstantynów. Muzykant, skrzypek, harmonista, nauczyciel. Zamiłowanie do muzyki wyniósł z domu – jego ojciec grał na skrzypcach. Gra melodie po ojcu i po mamie, która dużo śpiewała. Gra dobrze technicznie, z werwą, smyczkuje cięto w myśl zasady, że taneczna muzyka ludowa powinna być „wesoła i żywa”. Mikroregion, z którego pochodzi i gdzie mieszka do dziś, jest typowym pograniczem zróżnicowanym etnicznie, religijnie i kulturowo. Wspomina, że jego rodzice mówili w domu czasem po „chachłacku”. Sam uważa się za Polaka, chociaż, jak podkreśla, bardzo lubi nuty białoruskie i ukraińskie.

Karolina Cicha

Kompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka – rozpoznawalna dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumentach jednocześnie. Porusza się w różnych przestrzeniach muzycznych, ale coraz chętniej podąża w kierunku muzyki tradycyjnej i etnicznej. Świadczą o tym nagrane przez artystkę płyty: „Wieloma językami” (2013) – poświęcona językom mniejszości narodowych województwa podlaskiego; „Jidyszland” (2015) – poświęcona twórczości poetów żydowskich tworzących w języku jidysz; „Poland-Pakistan” (2016) – fusion z pieśniarzem quawwali Shafqatem Ali Khanem;

„Płyta tatarska” (2017) – poświęcona dziedzictwu muzycznemu Tatarów polskich.

Autorzy

Julita Charytoniuk

Kulturoznawczyni, pedagożka, wokalistka-śpiewaczka, instruktorka rękodzieła artystycznego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu twórczości ludowej.

Doroteusz Fionik

Urodził się w 1968 r. w dzielnicy Bielska Podlaskiego – Studziwody. Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Jabłecznej. Rolnik, muzyk, historyk, etnograf, wydawca i autor książek oraz płyt, redaktor naczelny almanachu „Bielski Hostineć”. W 1986 r. stworzył Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Animator działań kulturalnych na terenie województwa podlaskiego oraz obwodu brzeskiego na Białorusi.

Witold Roy Zalewski

Realizator nagrań, wydawca, muzyk, animator kultury, dokumentalista. Tworzy dokumentację projektu Mały Kolberg i jest odpowiedzialny za jego współorganizację ze strony Forum Muzyki Tradycyjnej. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach artystycznych zajmuje muzyka tradycyjna – jako śpiewak i multiinstrumentalista czerpie repertuar od mistrzów z Roztocza, Wielkopolski i Polesia, a także z zapisów etnografów, m.in. Oskara Kolberga.

Realizacja nagrań: Witold Roy Zalewski / TradiRadi. Nagrań dokonano w maju, październiku i listopadzie 2018 r. w Borkach, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Zakalinkach, Poznaniu i Warszawie

Dodatkowe nagrania terenowe: Julita Charytoniuk

Redakcja naukowa: Julita Charytoniuk, Witold Roy Zalewski

Autorzy tekstów: Julita Charytoniuk, Doroteusz Fionik

Transkrypcja tekstów tradycyjnych: Julita Charytoniuk (9-16), Doroteusz Fionik (17-21, 23-25)

Korekta tekstu: Iwona Goździkowska

Koordynacja: Katarzyna Paterek

Podziękowania: Piotr Baczewski – Fundacja Muzyka Zakorzeniona, Patrycja Kuczyńska, Dominika Oczepa, Asia Szaflik, Grzegorz Ajdacki, Anna Weronika-Brzezińska, Anna Fionik, Elżbieta i Doroteusz Fionik.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na portalu zrzutka.pl.

Treści zawarte w niniejszej publikacji są objęte licencją Creative Commons CC-BY-SA 3.0

Pełen tekst licencji znajduje się pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.pl

Sprzedaż odbywa się w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie Orliczko. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczamy na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Publikacja dostępna w sprzedaży

Kup publikację dla siebie, swoich dzieci, szkoły lub przedszkola.

Pin It on Pinterest

Share This