W dniu 17 czerwca 2015 roku podczas Konferencji Przekaz międzypokoleniowy w kulturze tradycyjnej i rola państwa w tym zakresie została powołana Pracownia Muzyki Tradycyjnej. Pracownia, jako oddział specjalistyczny Instytutu Muzyki i Tańca, będzie miała na celu inicjowanie, prowadzenie oraz koordynację stałych i długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce. Wśród priorytetowych programów prowadzonych przez Pracownię znalazł się także Mały Kolberg.

http://imit.org.pl/news/1695/57/Powolanie-Pracowni-muzyki-tradycyjnej.html

Pin It on Pinterest

Share This