Do 13 września 2018 zgłoś się i poprowadź Małego Kolberga w swoim regionie.

Zapraszamy zespoły muzyczne lub grupy edukatorów muzycznych do przeprowadzenia szkoleń przybliżających tradycyjną kulturę muzyczną zabawy dziecięce, piosenki, obyczaje swojego regionu.

Jesienią 2018 roku rozpoczniemy działania w 3 regionach. Działania będą wspierać nie tylko osoby pracujące z dziećmi, ale także lokalne środowiska miłośników i praktyków muzyki tradycyjnej.

W trakcie roku szkolnego 2018/19 przewidziane jest przeprowadzenie trzech 6-godzinnych warsztatów z obszaru tradycji konkretnego regionu dla osób pracujących z dziećmi, wizyty w placówkach edukacyjnych, współpraca z koordynatorką/em lokalną/ym wregionie i rozwój własnej działalności artystyczno-edukacyjnej.

ZGŁOSZENIA
za pomocą formularza https://goo.gl/forms/tkMuvy2Ar0HeEMBq2

Prosimy o przesłanie w formularzu propozycji warsztatu dla dzieci oraz szkicu szkolenia dla dorosłych, które zawierają prezentacje piosenek, tańców i zabaw z regionu.

Czas zgłoszeń do 13 września 2018 roku.
Informacje o wybranych zespołach podamy do 15 września 2018 roku.

Wszystkie zespoły / grupy edukatorów muzycznych, które zgłoszą się do projektu, zapraszamy na szkolenie dotyczące metodyki pracy w obszarze muzyki tradycyjnej na Akademii Muzycznej w Katowicach w dniach 28-29 września 2018 roku.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu: fundacja@malykolberg.pl

Projekt “Mały Kolberg 2018” jest realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Mały Kolberg ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mały Kolberg to ogólnopolski program, który od 2014 roku wspiera dorosłych pracujących z dziećmi. Poszukujemy ciekawych rozwiązań na przekazywanie dzieciom kultury tradycyjnej własnej okolicy i włączanie w ten proces społeczności lokalnych, seniorów i całe rodziny. Z naszych działań skorzystało już kilkaset osób pracujących z dziećmi w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, instytucjach kultury, a także artystek/ów i animatorek/ów kultury.

Zespół Programu Mały Kolberg
http://malykolberg.pl
facebook.com/malykolberg/
youtube.com/MalyKolberg/

Pin It on Pinterest

Share This