Mały Kolberg w Małopolsce! Nabór do cyklu szkoleniowego.

Mały Kolberg to projekt stworzony, aby kształcić postawę uważności na lokalne tradycje, przekazy dziadków i babć, muzykę tradycyjną już u najmłodszych dzieci. Tym razem w Małopolsce. Pracujemy z dorosłymi nad tym, by w jak najbliższy sposób pomagać dzieciom budować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Pozwala na to znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia.
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych włączaniu żywej tradycji do codziennej pracy z dziećmi i społecznością lokalną.

Rekrutacja

Rekrutację do projektu prowadzimy za pomocą formularza: https://goo.gl/forms/BsmQA6nCSabtxcIv2


Zgłoszenie do udziału w niniejszym projekcie obejmuje udział w działaniach od czerwca 2018 roku do maja 2019 roku:
Trzy całodzienne warsztaty (14 czerwca w godz. 9.00-17.30, koniec września 2018 roku oraz styczeń 2019 roku w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie- w sumie 32 godziny warsztatowe!)
Jedno spotkanie promocyjno-podsumowujące (kwiecień 2019 roku)
Udział w konsultacjach,
prowadzenie zajęć z użyciem materiałów warsztatowych, które są potrzebne
Odwiedziny eksperckie w swoich placówkach.

Na zgłoszenia czekamy do 5.06.2018 roku do godziny 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 7.06.2018 roku e-mailem do osób zgłaszających się.

Dopłata do udziału w projekcie wynosi 150zł. (czyli mniej niż 5 zł za godzinę szkolenia)

Z góry dziękujemy wszystkim osobom za zainteresowanie.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.
Koordynatorka projektu: Katarzyna Paterek
malykolberg.pl@gmail.com

Działania
– Przeprowadzimy 3 szkolenia przygotowujące uczestniczki i uczestników do prowadzenia zajęć z dziećmi z wykorzystaniem tradycyjnych zabaw, muzyki, śpiewu i tańca oraz inspirujących do poszukiwań własnych źródeł i sposobów pracy oraz do zabawy z dziećmi na materiale tradycyjnym z Małopolski. Każde spotkanie obejmuje 8 godzin dydaktycznych .

Zajęcia muzyczne poprowadzą doświadczone w pracy z dziećmi mieszkanki Małopolski: Katarzyna Chodoń, Agnieszka Szeptalin, Arkadiusz Szałata we współpracy z ekspertami i ekspertkami z regionu.

Zajęcia metodyczne prowadzi edukatorka w zakresie edukacji dziecięcej, psychologii rozwojowej, Katarzyna Paterek.

– Pomiędzy szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci.

– Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli także skorzystać z konsultacji telefonicznych i on-line wspomagających ich we własnych działaniach.

– podczas szkoleń realizowana będzie dokumentacja wideo. Zapisy filmowe zabaw i tańców zostaną udostępnione na stronie internetowej na kanale YouTube. i

– W kwietniu 2019 roku przeprowadzimy spotkanie promocyjno-podsumowujące dla osób z regionu, podczas którego uczestniczki pochwalą się swoimi doświadczeniami, a eksperci przedstawią swoje refleksje i propozycje pracy z dziećmi

Czas realizacji:

maj 2018- maj 2019 roku

Szkolenia: 14 czerwca, wrzesień 2018 oraz styczeń 2019 roku w Krakowie
Spotkanie promocyjno-podsumowujące: kwiecień 2019 roku w Krakowie.

Cel
Celem projektu jest przygotowanie 15 osób pracujących z dziećmi do tworzenia lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy
– opiekunki w żłobkach, nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
– pracownicy bibliotek, świetlic
– artyści i animatorzy kultury
– rodzice
– seniorzy i seniorki

Organizator

Stowarzyszenie Orliczko

Sponsor
Projekt realizujemy dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner
Partnerem projektu jest Fundacja Mały Kolberg

Wsparcie
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Więcej o projekcie:
http://malykolberg.pl

Pin It on Pinterest

Share This