MAŁY KOLBERG NA KURPIACH
Warsztat metodyczny doskonalący kompetencje pracy z dziećmi, łączące tradycję i edukację z artystami z regionu.

Nauka tańców, zabaw i pieśni Kurpi Zielonych.
Kapela grająca muzykę na żywo!

ODBIORCY/ ODBIORCZYNIE
– opiekunki w żłobkach, nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
– pracownicy bibliotek, świetlic
– artyści teatralni
– animatorzy kultury
– rodzice
– seniorzy/seniorki
i wszystkie zainteresowane osoby.

CEL PROJEKTU

Przygotowanie osób pracujących z dziećmi do tworzenia lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

***

DATA: 12 listopada 2019 roku – wtorek

GODZINY: 13.00-19:00 z przerwą obiadową włącznie.

MIEJSCE: Wolkowe w dwóch budynkach.

13.00-15.00
I CZĘŚĆ METODYCZNA w Domu Pawelczyka*, adres: Wolkowe 14, gmina Myszyniec.

15.00 OBIAD

II CZĘŚĆ RUCHOWA przejście do Szkoły Podstawowej, adres: Wolkowe 1. województwo mazowieckie (w informacjach o wydarzeniu pojawia się nazwa „Wołkowe” – to bardzo dawna nazwa, w google maps wpisujemy „Wolkowe”)

Stanisław Pawelczyk – kurpiowski muzykant, skrzypek lat 30.- 60. XX w. Zmarł w latach 70. Pozostało po nim kilkanaście wspaniałych nagrań w Instytucie Sztuki PAN.

DOJAZD: na miejscu zapewnione miejsca parkingowe. Najbliższy dworzec autobusowy znajduje się w Myszyńcu. Oddalony o ok. 5 km. od miejsca wydarzenia.

KOSZT: 150 zł. za 1 warsztat od osoby lub 250 zł za udział w całym cyklu (2 warsztaty)

REKRUTACJA: za pomocą obowiązkowego formularza zgłoszeniowego https://forms.gle/jALHLdzsmdn5Got3A

ZGŁOSZENIA: Czekamy do 4.11.2019 do godziny 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 7.11.2019 roku drogą mailową @.

UCZESTNICZKI/CY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚĆ:
– uczenia dzieci zabaw: w kręgu, w parach, w trójkach, w korowodzie, z pokazywaniem, z figurami.
– uczenia dzieci tańców kurpiowskich: olender, stara baba, fafur, żuraw, powolniak, okrąglak, kontro, polka „po trzy”, trampolka, itd.

– integracji grupy w zabawach, takich jak: mak, konik, konópki, myszka, zajączek, owczarek,

– wykorzystania drewnianych zabawek, przedmiotów codziennego użytku.

– ponają instrumentarium kapel kurpiowskich dawniej i dziś.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:
– wskazówki dla nauczyciela/ki, jak etapami nauczyć dzieci tańca.
– jak nauczyć poszczególnych kroków w muzyce.
– jak dostosować poziom trudności tańca do wieku i umiejętności.
– jak stworzyć bajkową opowieść zamiast technicznie tłumaczyć kroki.
– jak wymyślić własną zabawę inspirując się przykładowymi zabawami poznanymi podczas szkolenia – kreatywna burza mózgów, sięganie pamięcią do własnego dzieciństwa.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE dla każdej uczestniczki/ka w formie opisu zabaw, nut i tekstów piosenek.

Podczas szkoleń realizowana będzie dokumentacja wideo.

Zapisy filmowe zabaw i tańców zostaną udostępnione na stronie internetowej: http://malykolberg.pl

oraz na kanale: http://YouTube.com/malykolberg.

MAŁY KOLBERG to projekt stworzony, aby kształcić postawę uważności na lokalne tradycje, przekazy dziadków i babć, muzykę tradycyjną już u najmłodszych dzieci. Tym razem na Kurpiach pracujemy z dorosłymi nad tym, by w jak najbliższy sposób pomagać dzieciom budować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Pozwala na to znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia.

W programie dalszym także włączanie w pracę z dziećmi seniorek i seniorów oraz całych społeczności lokalnych. Wsparcie w prowadzeniu własnych projektów.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU OBEJMUJE
– warsztaty całodzienne (12 listopada 2019r. w godz. 13.00- 19.00 oraz kolejne warsztaty 2020 roku).
– udział w konsultacjach,
– prowadzenie zajęć z dziećmi z użyciem materiałów warsztatowych oraz wysyłanie krótkich raportów z tych zajęć
– stałą komunikację telefoniczną i comiesięczne spotkania z koordynatorką lokalną.

***

WARSZTAT METODYCZNY:

Katarzyna Paterek – trenerka, edukatorka w zakresie edukacji dziecięcej, psychologii rozwojowej.

WARSZTAT ZABAW TANECZNYCH:

Kapela “Miód na serce” w składzie:

Paweł Dąbkowski – skrzypce, śpiew
Agnieszka Zielewicz – basy, śpiew,
Paweł Zielewicz – bębenek obręczowy/baraban.

Patrycja Kuczyńska – magister Etnologii i Antropologii Kultury (Uniwersytet Łódzki), instruktor tańca ludowego (dyplom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Jej misją jest dzielenie się bogactwem polskiej kultury ludowej. Jest instruktorem tańców tradycyjnych dla dorosłych na warsztatach w Polsce i poza granicami. Traktuje to jako swoje powołanie. Na co dzień realizuje się jako animator ludowych zabaw dziecięcych w warszawskich szkołach i przedszkolach. Współpracuje z festiwalami i placówkami, m.in.: Muzeum Etnograficznym i Mazowieckim Instytutem Kultury przy warsztatach tanecznych i koncertach interaktywnych dla dzieci.
Ma nieprzeciętną charyzmę i wyjątkowy kontakt z dziećmi. Ukończyła również Kurs Gordonowski, co wykorzystuje w zajęciach. Gra w kapelach grających muzykę tradycyjną. Jej instrument to bęben obręczowy, baraban, jak również zrobiona własnoręcznie basetla – instrument, który w tej chwili nie funkcjonuje już w repertuarze muzycznym na Kurpiowszczyźnie.

PYTANIA: kasia.paterek@malykolberg.pl
ORGANIZATOR: Fundacja Mały Kolberg

Projekt realizujemy dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o projekcie: http://malykolberg.pl

Pin It on Pinterest

Share This