Konferencja „Tradycja w działaniu. Praktyki i teorie edukacyjne dla muzyki tradycyjnej” organizowana przez Fundację Mały Kolberg skierowana jest do osób zajmujących się edukacją muzyczną. Jej program zainteresuje w szczególności praktyków działających na rzecz przekazu ludowych i lokalnych tradycji muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz w małych społecznościach.

Konferencja praktyków edukacji muzycznej „Tradycja w działaniu” po raz pierwszy zrealizowana została w 2018 r. we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach. Jej tegoroczna odsłona będzie miała formę wirtualną. Pierwsze spotkanie, które zostanie poświęcone cyfrowym narzędziom wykorzystywanym w działaniach edukacyjnych odbędzie się 28 maja. Kolejne będą miały miejsce 3 oraz 18 czerwca. Druga część konferencji planowana jest jesienią.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz praktycznych metod pracy w oparciu o elementy kultury tradycyjnej, w szczególności muzykę. Szczególny nacisk położony zostanie na metody i narzędzia realizacji działań edukacyjnych w przestrzeni wirtualnej.

Tematy jakie zostaną poruszone to przede wszystkim: działania edukacyjne z wykorzystaniem tradycji prowadzone on-line, muzyka tradycyjna w bezpośrednim przekazie, poszukiwanie źródeł w archiwach, śpiew i pieśń w działaniach edukacyjnych, muzykoterapia a kultura tradycyjna, wykorzystanie polskiej muzyki tradycyjnej w różnych systemach edukacji muzycznej, muzyka tradycyjna w pracy z wybranymi grupami odbiorczymi: dziećmi, seniorami, osobami wykluczonymi.
W programie każdej z wirtualnych sesji znajdą się wykłady, warsztaty oraz dyskusje, a na zakończenie półgodzinne spotkanie śpiewacze prowadzone przez doświadczone śpiewaczki, m.in. Iwonę Wylęgałę, Mariolę Rodzik-Ziemiańską, Joannę Skowrońską. W gronie prelegentów i prelegentek wiosennej odsłony konferencji znajdą się: Katarzyna Chodoń, Agnieszka Szeptalin, Witold Roy Zalewski, Małgorzata Synowiec, Iga Fedak, Marta Derejczyk.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Mały Kolberg,
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Wydarzenie realizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca (Instytut Muzyki i Tańca) w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej – Program Mały Kolberg 2020

Agnieszka Szeptalin, Katarzyna Chodoń

Katarzyna Chodoń, czyli #CiociaKasia to folklorystka, śpiewaczka, animatorka tradycyjnej kultury ludowej, dyplomowana choreograf polskich tańców tradycyjnych. Prowadzi warsztaty i zajęcia przybliżające uczestnikom śpiew, tańce i najbliższą im kulturę tradycyjną. Jest wokalistką w zespołach kultywujących tradycje muzyczne polskie i słowiańskie (Raraszek, Tadirindum, SWADA, w projekcie Bajkowe Kołysanki, Strojone). Działania edukacyjne prowadzi jako Pani od muzyki. W przestrzeni wirtualnej prowadzi cykl #BajkiWkwarantannie, Domowe Muzykowanie – warsztaty online (MEK Muzeum Etnograficzne w Krakowie) oraz warsztaty taneczne #TańczPolskie (Kultura w kwarantannie).

Agnieszka Szeptalin, czyli #CiociaJaga tradycyjne pieśni słowiańskie śpiewa od 2011 roku, obecnie w grupach SWADA i Strojone. Jest autorką kołysanek, bajek („Bajkowe Kołysanki”) i zabaw dla najmłodszych, a także pieśni wykorzystanych w spektaklach teatralnych („PreLudium Słowiańskie” i „QUBE”). Od 2014 roku prowadzi warsztaty pisania przyśpiewek, a od 2016 warsztaty pieśni i głosu, gdzie propaguje zdrowe oddychanie i poszukiwanie własnego brzmienia.

Narzędzia on-line do przekazywania folkloru dziecięcego

▶️ 36:37

Katarzyna Chodoń i Agnieszka Szeptalin tworzące duet Cicho Sza Bajki zaprezentują nam narzędzia cyfrowe, które wykorzystują do przekazywania dziecięcego folkloru w rzeczywistości cyfrowej i do opowiadania bajek w ramach cyklu #bajkiwkwarantannie. Porozmawiamy o formach dostosowania zabaw ludowych do przekazu online i sposobach na zaangażowanie odbiorcy w wirtualne spotkanie 🧸📚🎶🎧🎤

Patrycja Kuczyńska, Witold Roy Zalewski – Kukaj Kukawko!

Projekt Kukaj Kukawko! to kontynuacja działań edukacyjnych, jakie podejmowaliśmy do tej pory. Na co dzień pracujemy w przedszkolach, szkołach, domach kultury, na scenie i wśród publiczności. Eksperymentujemy z różnymi technikami wideo i innymi formami kontaktów przez Internet szukając sposobów na zaangażowanie dzieci. Tworzymy interaktywne zabawy, piosenki, teledyski, spotkania na żywo na platformie ZOOM.

Działania dla dzieci w sieci

▶️ 40:25

Od początku marca, kiedy zaczęła się kwarantanna zamieszkaliśmy na wsi, co dało nam niecodzienną możliwość obserwowania natury i tę fascynację wykorzystujemy układając nasze piosenki i programy. Korzystamy z naszej wiedzy na temat kultury tradycyjnej, a także z nowych technik edukacyjnych, np. metody E. E. Gordona. W prezentacji artyści opowiadają o sowich autorskich sposobach na angażowanie uwagi młodych odbiorców oraz wyzwaniach jakie stoją przed twórcami treści dla dzieci on-line. Pod koniec Witold Roy Zalewski zwraca uwagę na ważne aspekty języka filmu, które grają ważną rolę w komunikacji przez Internet.

Iwona Wylęgała

Etnolożka oraz animatorka kultury, stypendystka MKiDN z 2016 r. Bada, dokumentuje i popularyzuje tradycyjny śpiew ludowy ze Śląska Opolskiego. Od 2009 r. prowadzi liczne warsztaty wokalne dla dzieci i dorosłych oraz Zespół Śpiewu Tradycyjnego Niezłe Ziółka”, który w 2018 r. reprezentował woj. opolskie na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i otrzymał tam wyróżnienie. Rok wcześniej, jako solistka została laureatką tego festiwalu. Natomiast w 2018 r. na IV Turniej Muzyków Prawdziwych zdobyła wyróżnienie specjalne. Nagrania z zaśpiewanymi przez nią pieśniami stanowią oprawę muzyczną wystawy stałej w Muzeum Ziemi Prudnickiej. W swoich działaniach animatorskich dąży budowania aktywności napotkanych w terenie śpiewaków i zachęca ich do prezentowania repertuaru przy okazji koncertów, prelekcji, występów na festiwalach itp. W tym celu wystąpiła z inicjatywą spotkań śpiewaczych dla śpiewaków, które obecnie współorganizowane są cyklicznie przez społeczności lokalne, w których śpiewacy żyją. We współpracy z opolskimi instytucjami kultury i edukacji oraz organizacjami pozarządowymi zrealizowała dofinansowane przez MKiDN przedsięwzięcia podejmujące temat tradycyjnych pieśni ludowych z woj. opolskiego. W 2014 r. był to “Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji”, w 2016 r. projekt stypendialny Pieśni Bezscenne, a w 2018 r. “Etnoliptus Silesiensis” w ramach programu “Eduko”. W ramach programu Muzyczne Białe Plamy Instytut Muzyki i Tańca (2017/2018) zarejestrowała w terenie ponad 200 pieśni. Rok 2019 to nagranie 12 pieśni ze zbioru Juliusa Rogera w projekcie Wikimedia Polska, dla zilustrowania śpiewu w lokalnym śląskim stylu.

Śpiewki dla dzieci

▶️  39:21
TEKST PIOSENKI

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła je pod murem
mieszała go kosturem

A Marzanna żur warzyła
kolano se opatrzyła
warzyła go pod szopą
mieszała go pończochą

A Marzanna żur warzyła
kolano se opatrzyła
warzyła je pod wozem
mieszała je powrozem

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła go pod gruszką
mieszała go pietruszką

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła go pod śliwą
mieszała go pokrzywą

DODATKOWE ŹRÓDŁA

Nagrania śląskich pieśni tradycyjnych i nie tylko: https://soundcloud.com/user-112794056
https://www.youtube.com/channel/UCcJKJp9xzyavunykJeMpesA
https://www.sbc.org.pl/dlibra tu trzeba wpisać w wyszukiwarkę “Dygacz” i “dokument dźwiękowy”

 

Gośka Synowiec

Małgorzata Synowiec jest trenerką w projekcie Mały Kolberg od samego początku, czyli od 2014 roku. Prowadząc agroturystykę Synowcówka, przekazuje wiedzę na temat tradycji i dawnych aktywności ludzi mieszkających na wsi. Mówi o sobie tak: “Pochodzę ze wsi i całe moje dzieciństwo, okres dorastania i dojrzewania nierozerwalnie związany był z aktywnościami, obrzędami i tradycją wsi łęczyckiej. Po przejściu na emeryturę tworzę siedlisko pod lasem, które odtwarza tradycje starej wsi. W swoje pasje włączam środowisko lokalne. Organizujemy wspólnie wydarzenia: śpiewanie, plecenie wianków, zajęcia garncarskie, zajęcia teatralno-obrzędowe, wypiekanie chleba w piecu chlebowym, wędzenie serów i mięsa w domowej wędzarni; kultywujemy święta majowe, a w długie zimowe wieczory spotykamy się całą wsią i słuchamy „starszyzny”, jak kiedyś tu było. Zapraszamy wnuków, bądź innych członków rodzin właścicieli okolicznych młynów, dworów.

Praca ze społecznościami. Relacje Aktywność Kompetencje.

▶️ 12:35

Z Małgorzatą Synowiec zajmujemy się tematem włączania seniorów do działań z dziećmi on-line.

Nasze doświadczenie w pracy ze społecznościami on-line.

▶️ 14:06

Relacjonujemy nasze doświadczenia w pracy z naszymi społecznościami.

Jak odbieramy zmianę.

▶️ 10:05

Na podstawie wykresu Fishera możemy lepiej zrozumieć co się z nami dzieje w obliczu zmian.

Iga Fedak

Etnolog, etnomuzykolog, instruktorka tańca ludowego. Gra, śpiewa i uczy tańców w rodzinnej kapeli Kapela Fedaków. Mieszka w Katowicach i na co dzień działa w swojej najbliższej okolicy. Uczy tańców tradycyjnych w katowickiej Akademii Muzycznej na studiach podyplomowych z muzyki tradycyjnej. Obecnie realizuje szereg działań online z programów mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa.

🤗 Kapela Fedaków: https://www.facebook.com/kapela.fedakow

Praca z lokalnymi społecznościami przez muzykę

▶️  42:29

Iga Fedak dzieli się z nami refleksjami i przykładami na temat wspierania społeczności poprzez działania z muzyką tradycyjną – w świecie “przed” i “po” wirusie.

Materiały online

Mariola Rodzik-Ziemiańska

Trenerka rozwoju w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach, założycielka projektu Szałas Rozwoju; aktorka pieśni i wokalistka formacji ZAWIAŁO oraz TOMrzy; animatorka kultury w PortSztuki; prowadząca Teatr Korzeni oraz starsza spec. ds. artystycznych i edukacji kulturowej w Dom Kultury Boguszowice. Współzałożycielka i wiceprezes Szkoła z Wyboru, propagującej naturalną edukację dzieci i dorosłych. Absolwentka Szkoły Trenerów MERITUM, Politechniki Wrocławskiej o specjalności Geoinżynieria, oraz kursu Ziemia-Pieśń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów: pracy z ciałem, aktorskich i wokalnych z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego. Jej dzieciństwo związane było z folklorem Pogórzan Wschodnich, od 17 lat mieszka w Rybniku ze swoją artystyczną rodziną.

Pieśń intuicyjna

▶️ 22:52

Wspólne śpiewanie naturalnych pieśni intuicyjnych z nutką korzennych melodii z Mariolą Rodzik-Ziemiańską 🎶  😌 . Stosowana przez nią metodyka wypływa z natury ludzkiego ciała i praktyki śpiewu w odblokowanym przepływie i twórczej roli, bez wyuczonej pieśni.

Marta Derejczyk

Marta Derejczyk: absolwentka etnologii i antropologii kultury oraz filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczka wielu etnograficznych badań terenowych, od 2008 roku zaangażowana w badania na Dolnym Śląsku. Autorka publikacji dla dzieci, wystaw “Słuchaj Przedmieścia!”, “Modelarze pamięci” oraz “Otwarty teren sztuki”, współautorka wystawy ”Prze-twórcy ludowi”, płyt z muzyką tradycyjną i filmów edukacyjnych poświęconych powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku. Od kilku lat zajmuje się̨ badaniem i zespołowym praktykowaniem pieśni, zespoły: Pieśni Odzyskane, Kust, Znajome Królika. Od 2014 roku zatrudniona jako edukatorka w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.

Gdzie szukać źródeł muzyki źródeł – jak tworzyć własne archiwum tradycji.

▶️ 47:00

Spotkanie “Gdzie są źródła muzyki źródeł?” przybliży zagadnienie, z którym boryka się wielu edukatorów: Gdzie szukać materiałów do pracy edukacyjnej wokół muzycznych tradycji? Na podstawie własnych doświadczeń i działalności Fundacja Ważka prelegentka opowie o dostępnych źródłach, przede wszystkim fonograficznych, badaniach terenowych, nauce w bezpośrednim przekazie i podstawowych problemach archiwistyki społecznej.

Julita Charytoniuk

Kulturoznawczyni, śpiewaczka i nauczycielka śpiewu tradycyjnego, kuratorka koncertów. Absolwentka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych (UW). Od kilkunastu lat prowadzi badania terenowe na Podlasiu i Polesiu Zachodnim (Ukraina, Białoruś). Dokumentuje pieśni, uczy się ich od wiejskich mistrzów. Nagrywa, opracowuje i wydaje płyty z muzyką tradycyjną (m.in. „Pieśni z Kożyna”, „Ludowe pieśni religijne z Podlasia”,„Dorzecze Niemna”). Prowadzi warsztaty śpiewu tradycyjnego, również we współpracy z wiejskimi wykonawcami. W białostockiej Kapela Batareja odpowiedzialna za śpiew, sekcję rytmiczną (baraban, bębenek obręczowy), opracowanie zabaw muzycznych dla dzieci. Liderka grupy Południce, wykonującej tradycyjne pieśni z Polski i Ukrainy. Współtwórczyni projektu Pieśni Piękne (nagrodzonego Grand Prix Nurtu OFF podczas 36. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu). Śpiewa w zespole Z lasu. Współpracuje z Zakładem Muzykologii Instytutu Sztuki PAN. Członkini Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego oraz Forum Muzyki Tradycyjnej.

Podlasie – źródła tradycji i pieśni.

▶️ 47:33

Na przykładzie Podlasia, gdzie mieszka, Julita Charytoniuk przedstawia jak korzystać z źródeł kultury tradycyjnej – tych żywych, jakimi są osoby mieszkające w regionie oraz przedstawia bogaty zbiór publikacji.

Hej lija konopija – zabawa z Podlasia

Julita Charytoniuk zaproponowała tradycyjną podlaską zabawę opisaną przez Oskara Kolberga. Można się w nią bawić nawet na odległość.

Tekst:
Posiałam konopie na brzegu morza Posiałam konopie na brzegu morz’

ref. Hej lija konopija na brzegu morza
Hej lija konopija na brzgu morz’

Wzyszły konopie…
Wyrosły konopie…
Zerwałam konopie…
Międliłam konopie…
Czesałam konopie…
Skręcałam konopie…

Kto był z nami?

Poniżej znajdziecie wybrane z czatu wypowiedzi, w których uczestniczki i uczestnicy przedstawiają się wszystkim.

Kinga

Kinga Jureczko-Kowalska 🙂 w żłobkach i przedszkolach śpiewam dla dzieci 🙂


Iga Fedak

cześć, jestem Iga Fedak i pod takim imieniem i nazwiskiem znajdziecie mnie na facebooku. Gram i uczę tańców z Kapelą Fedaków (też polecam na fb), a więcej na ten temat powiem za tydzień, kiedy wystąpię na niniejszej konferencji 🙂


Sara Rainer

Sara Rainer 😉 Jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej. Prowadzę chór szkolny. Moim głównym obszarem zainteresowań jest muzyka ludowa południowej wielkopolski.


Marta Blicharz

Marta Blicharz Starachowice Fundacja Kukułeczka , instruktor tańca ludowego. Pracuję z małymi dziećmi przy fundacji działa dziecięcy zespół folklorystyczny Kukułeczka.


Marta Blicharz

https://www.facebook.com/Fundacja.kukuleczka/?ref=bookmarks


Karo Przewłoka

Karo Przewłoka śpiewam i gram w Kapeli Dejcie Pozór i w Krzikopie. Zajmuję się głównie muzyką ze Śląska. jestem też przedszkolanką. i wykorzystuję swoje umiejętności muzyczne w pracy z dziećmi.


Kinga

https://www.facebook.com/Tw%C3%B3rcza-Edukacja-Muzyczna-Kinga-Jureczko-Kowalska-187219591936790/?modal=admin_todo_tour


Marta Mackiewicz

Marta Mackiewicz – pedagog wokalny, wokalistka. Spiewam w zespole KAGYUMA, prowadzę wielopokoleniowy zespół ludowy “O matko i córko”. Oba zespoły mają strony na facebooku:)


Agnieszka

Agnieszka Jakubicz – służbowo instruktor animacji kultury w Podlaskim Instytucie Kultury, prywatnie rękodzieło “Zafolkowana”


Maria Uptas-Michalak

Maria Uptas-Michalak – jestem pasjonatką muzyki ludowej, skrzypaczką, gram na suce biłgorajskiej – widzę kilka znajomych twarzy z Festiwalu “Na rozstajnych drogach” 🙂 Pracuję w szkole muzycznej.


Katarzyna Trawczyńska

Cześć, jestem Katarzyna Trawczyńska, pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi i młodzieżą niewidomą, słabowidzącą i z niepełnosprawnością złożoną. Wraz z drugim instruktorem, Magdaleną Adamowską, prowadzimy w Ośrodku zespół taneczny SWING. Oprócz tego pracuję tam też jako wychowawca w internacie.


Michał Hrobak

Michał Hrobak – razem z Joanną Hrobak prowadzimy zajęcia dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych jako Muzykanci ( https://www.facebook.com/Muzykanci-muzyczne-przygody-i-zabawy-101675888151566 ) Posiłkujemy się tradycją w tym, co przekazujemy dzieciakom. Mieszkamy w Katowicach.


Anna Klebus

Cześć, nazywam się Anna Klebus, pracuję jako doradca zawodowy z osobami w róznym wieku, podczas zajęć w przedszkolach ilustruję treści pisenkami, które układam. Interesuję się polska muzyką tradycyjną, śpiewam muzykę bałkańską z zespołem SARAKINA, https://www.facebook.com/Sarakina


Asia Pudlik

Cześć! Asia – nauczycielka w przedszkolu, gram na skrzypcach, studiuję Muzykę Tradycyjną w Akademii Muzycznej w Katowicach, zresztą z kilkoma tu obecnymi koleżankami, gdzie śpiewamy, tańczymy i gramy, mnie akurat przytrafiła się heligonka:)


Jadwiga Kula-Romanek

Jadwiga Kula-Romanek, instruktor tańca ludowego, animator kultury, wieloletni członek Zespołu Folklorystycznego FOLUSZ z Giedlarowej. Jestem również obecnie jego opiekunem i instruktorem. Prowadzę również dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne w Giedlarowej, Jelnej koło Leżajska oraz Kamieniu w pow. rzeszowskim. W grupach skupiamy się na tańcach tradycyjnych, również obrzędach


Mariola Rodzik-Ziemiańska

“Witajcie 🙂 Kłania się Mariola Rodzik-Ziemiańska, cieszę się bardzo, że z wami jestem <3 jako trener rozwoju prowadzę warsztaty z głosem, ciałem i oddechem wspierające w odkrywaniu naturalnego głosu i intuicji oraz rozbudzaniu kreatywności z wykorzystaniem pieśni tradycyjnych – www.facebook.com/SzalasRozwoju śpiewam folk Ziem Karpackich od Bałkanów po Słowiańszczyznę W zespole www.facebook.com/Zawialo montuję poezję do muzyki electro W www.facebook.com/TOMrzy koordynowałam także projekt Mały Kolberg na Górnym Śląsku. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Pozdrawiam :)503 070 813 koncerty: zawiało@gmail.com warsztaty: szalasrozwoju@gmail.com”


Michał Kiszowara

Jestem instruktorem tańca ludowego. Pochodzę z Zielonej Góry. Obecnie w ramach Stowarzyszenia “Akademia Tradycji” i firmy o tej samej nazwie zajmuje się organizacją i prowadzeniem warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń w zakresie kultury ludowej. https://www.facebook.com/akademiatradycji.zg/


Witold Roy Zalewski – Fundacja Mały Kolberg

Cześć, nazywam się Witold Roy Zalewski, jestem prezesem Fundacji Mały Kolberg malykolberg.pl od 2014 r. współtworzę ten program odpowiadając za dokumentację oraz kontakty z artystami. Jestem też muzykantem i śpiewakiem. Gram na akordeonie i od kilku lat na skrzypcach (tak, można!). Gram do tańca dla dorosłych (Kapela Towarzyska) i dla dzieci. Od początku kwarantanny tworzymy projekt Kukaj Kukawko (http://facebook.com/kukajkukawko).


Iwona Wylęgała

Tu Iwona Wylęgała. Będę miała przyjemność poprowadzić dziś spotkanie śpiewacze. Zajmuję się pieśniami śląskimi, zwłaszcza tymi pochodzącymi z opolskiego. Dokumentuję je, badam, piszę o nich i uczę śpiewu od ponad 20 lat. Interesuję się przede wszystkim praktyką wykonawczą i stylem śpiewaczym w śpiewie tradycyjnym w ogóle. Na facebooku można znaleźć mnie pod imieniem i nazwiskiem a wieści o wydarzeniach na: https://www.facebook.com/pg/%C5%9Apiew-Tradycyjny-Opole-253037908047046/posts/?ref=page_internal oraz https://www.facebook.com/pg/piesniludoweopole/posts/?ref=page_internal 🙂


Marta

Marta – pracuję w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie zajmuję się edukacją, również w zakresie muzyki tradycyjnej, co stało się możliwe dzięki temu, że od lat praktyktykuję muzykętę muzykę i taniec w mieście i na wsi.


Kasia Witek

Kasia Witek – nauczyciel-instruktor tańca ludowego w Zespole “Małe Słowianki” w Krakowie w Centrum Młodzieży, gdzie pracuję z dziećmi w wieku 5-10. Prowadzę zajęcia rytmiczno-taneczne z nastawieniem na tańce i zabawy ludowe z różnych regionów Polski. Od prawie 20 lat prowadzę Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA dla dorosłych. Oba zespoły mają strony na FB. Prowadzę również zajęcia taneczno-rytmiczne w przedszkolach.


Ewa Brakoniecka

Ewa, pracuję w szkole specjalnej w Toruniu, poza tym dwójka z moich dzieci daje się zabawić muzyką tradycyjną :). Ja od niedawna, po warsztatach Marty w Muzeum, zgłębiam klimaty.


Anna Cemeljic

Cześć. Ania Cemeljić, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata oraz Instytut Muzyki i Tańca, organizuję różne wydarzenia, nie pracuję już bezpośrednio z dziećmi.


Patrycja Kuczyńska – Kukaj kukawko

Hej jestem Patrycja Kuczyńska, pracuję w przedszkolach i szkołach warszawskich, prowadzę zabawy ludowe. Jestem też animatorką i instruktorką tańca. On-line zajmuję się Kukaj Kukawko – dla dzieci. Zapraszam na stronę na facebooku 😉 witam wszystkie Panie.


Marta Derejczyk

Marta Derejczyk – Fundacja Ważka (badania terenowe i archiwistyka społeczna) i Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (sztuka nieprofesjonalna i edukacja, również umuzykanianie dzieci i starszych dzieci). Poza tym trochę gram, trochę śpiewam. Można mnie znaleźć na fb, polecam strony muzeum i fundacji, jeśli ciekawią Was działania na Dolnym Śląsku


Małgorzata Marchwiana

Cześć, tu Małgorzata Olejniczak (choć do niedawna jeszcze Marchwiana). Jestem rytmiczką, muzykiem, czasem dziennikarką. Uczę w Krakowie dzieci, młodzież i dorosłych – muzyki, ruchu, tańca itd. Przez kilka lat we współpracy z Filharmonią Krakowską prowadziłam zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych i byłam tam Panią Melodią 🙂 https://www.facebook.com/panimelodia/


Jaga Szeptalin

“Jaga Szeptalin Opowiadam Cicho Sza Bajki razem z Kasią Chodoń. Cicho Sza Bajki to nasze wspólne, autorskie opowiastki, ale też bajki spisane przez Kolberga w naszych interpretacjach, okraszone tradycyjnymi, ale też naszymi zabawami i piosenkami. (FB @Cicho Sza Bajki). Śpiewam pieśni tradycyjne słowiańskie w grupach Swada i Strojone (FB @Strojone, @SWADA) Piszę piosenki i bajki, które wykonujemy razem z Kasią, ale też z wymienionymi zespołami. Są to Bajkowe Kołysanki (Grupa Swada), ale też pieśni, które pojawiają się w spektaklach (“”Cichnie gwar w osadzie”” w “”PreLudium Słowiańskim””, “”Wzejdź jasne słońe”” w “”Qube””) Prowadzę warsztaty śpiewu i głosu dla każego w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, a ostanio – online w grupie “”Barwy i Brzmienia””.”


Joanna GostkowskaBiałek

Joanna Gostkowska-Białek (tak samo na fb) – w 2018-19 prowadziłam zajęcia Mały Kolberg Pomorze w Gdańsku razem z Markiem Przewłockim i Mikołajem Jarmakowskim. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Trójwiejska w Gdańsku. Zajmuję się polską muzyką tradycyjną ale indywidualnie głownie rekonstrukcjąi Pracuję z różnymi grupami wiekowymi, nie tylko z dziećmi. Indywidualnie głownie rekonstrukcją i upowszechnianiem KASZUBSKIEJ muzyki tradycyjnej

Pin It on Pinterest

Share This