Mały Kolberg na Śląsku Opolskim
Nabór do cyklu doskonalącego umiejętności pracy z dziećmi i folklorem lokalnym.

Niepowtarzalna szansa wzięcia udziału w warsztatach doskonalących kompetencje pracy z dziećmi, łączące tradycję i edukację z artystkami i artystami z regionu Śląska Opolskiego (i nie tylko)

Już w piątek 29 listopada od 11.00 do 18:00
w Opolu, w Młodzieżowym Domu Kultury,
OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA za pomocą formularza: https://forms.gle/FD2x8eH3iiUQqG7q9

Koszt udziału za warsztat: 120zł/ a 200zł za udział w cyklu 2 warsztatów

Zapraszamy wszystkie osoby pracujące z dziećmi w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, świetlicach, teatrach i na scenie,a także rodziców, animatorów/ki, edukatorów/ki.

W programie szkolenia: ludowe tańce, zabawy, piosenki i kultura tradycyjna ze Śląska Opolskiego. Włączanie w pracę z dziećmi seniorek i seniorów oraz całych społeczności lokalnych. Wsparcie w prowadzeniu własnych projektów animacyjnych.

Szkolenie obejmie śpiew i taniec właściwy regionowi oraz sytuacje, w których one współistnieją w tradycji muzycznej(np. przyśpiewki). Uczestnicy poznają cechy stanowiące o tradycyjności repertuaru oraz wykonań. Dowiedzą się również, gdzie w tej muzyce jest miejsce na kreatywność i indywidualność oraz jak to wykorzystać w edukacji. Podpowiemy jak docierać i korzystać ze źródeł pisanych oraz audio tradycyjnej muzyki z Opolszczyzny oraz co zrobić, kiedy materiałów z danej miejscowości brak a śpiewanie czy granie nie jest uważane przez nauczyciela za jego mocną stronę.

Podczas szkolenia nauczymy tańców równo znanych szerzej, takich jak polka czy walczyk, jak i typowych dla obszaru Śląska Opolskiego, np. krakowianka, grozik, bulger czy zajączek. Nie zabraknie też ruchowych zabaw z udziałem muzyki. Poza samą nauką kroków i układu tańców, zaproponujemy, jak wprowadzać tańce i ich elementy w pracy z grupami w różnym wieku, podpowiemy, na co zwracać uwagę i czego unikać.

Pierwsze spotkanie w piątek 29 listopada b.r. w godzinach 11:00- 18:00 w Opolu, w Młodzieżowym Domu Kultury

Mały Kolberg to projekt stworzony, aby kształcić postawę uważności na lokalne tradycje, przekazy dziadków i babć, muzykę tradycyjną już u najmłodszych dzieci. Tym razem na Śląsku Opolskim.

Pracujemy z dorosłymi nad tym, by w jak najbliższy sposób pomagać dzieciom budować poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa, ale także ciekawość i otwarcie na świat. Pozwala na to znajomość tradycji i tożsamość z miejscem urodzenia.
Zapraszamy na cykl szkoleń poświęconych włączaniu żywej tradycji do codziennej pracy z dziećmi i społecznością lokalną.

Rekrutacja
Rekrutację do projektu prowadzimy za pomocą zgłoszeń https://forms.gle/FD2x8eH3iiUQqG7q9

Zgłoszenie do udziału w niniejszym projekcie obejmuje udział w działaniach:
– całodzienne warsztaty (29 listopada w godz. 11:00-17:00 w Opolu oraz kolejne warsztaty 2020 roku)
– udział w konsultacjach,
– prowadzenie zajęć z dziećmi z użyciem materiałów warsztatowych oraz wysyłanie krótkich raportów z tych zajęć
– stała komunikacja z koordynatorkami,
– mniej-więcej comiesięczne krótkie spotkania w Opolu z koordynatorką lokalną

Na zgłoszenia czekamy do 16.11.2019 roku do godziny 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone najpóźniej 20.11.2019 roku e-mailem do osób zgłaszających się.

Zajęcia muzyczne
Zajęcia muzyczne poprowadzi doświadczona w pracy z dorosłymi i dziećmi: Kapela Fedaków oraz Iwona Wylęgała.

Zajęcia metodyczne prowadzi edukatorka w zakresie edukacji dziecięcej, psychologii rozwojowej.

– Pomiędzy szkoleniami uczestnicy i uczestniczki – wykorzystując swoje lokalne tradycje – będą prowadzić i dokumentować zajęcia dla dzieci.

– Uczestnicy i uczestniczki projektu będą mogli także skorzystać z konsultacji telefonicznych i on-line wspomagających ich we własnych działaniach.

– podczas szkoleń realizowana będzie dokumentacja wideo. Zapisy filmowe zabaw i tańców zostaną udostępnione na stronie internetowej http://malykolberg.pl oraz na kanale http://YouTube.com/malykolberg.

Cel
Celem projektu jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi do tworzenia lokalnych projektów związanych z tradycją, które pozwolą dzieciom poznać tradycję oraz zwyczaje swojego otoczenia i znaleźć w nich inspirację dla własnych działań.

Odbiorcy
– opiekunki w żłobkach, nauczyciele/nauczycielki przedszkoli i szkół podstawowych
– pracownicy bibliotek, świetlic
– artyści i animatorzy kultury
– rodzice
– seniorzy i seniorki

Organizator:
Fundacja Mały Kolberg

Koordydacja lokalna:
Małgorzata Głowacka-Kubat

Współpraca:
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu https://www.facebook.com/mdkopole/
Kapela Fedaków https://www.facebook.com/kapela.fedakow/
Iwona Wylęgała https://www.facebook.com/piesniludoweopole/

Sponsor
Projekt realizujemy dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej o projekcie:
http://malykolberg.pl

Pin It on Pinterest

Share This