Laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” w 2009 roku

Laureaci XXXIV edycji Nagrody im. Oskara Kolberga, w wielu dziedzinach ludowej twórczości kultywują i chronią autentyczne wartości kultury regionalnej. Wyróżnieni za działalność badawczą, dokumentacyjną i upowszechnianie przyczyniają się do zachowania i twórczego rozwoju tradycyjnych treści kultury ludowej, wykorzystują dziedzictwo kulturowe regionów w tworzeniu współczesnych form wypowiedzi artystycznych, w budowaniu tożsamości i poszukiwaniu własnego miejsca w kulturowej przestrzeni, kształtują relacje między dziedzictwem przeszłości a współczesnością.

 1. Jan Bojko rzeźbiarz z Beskidu Śląskiego (Jaworzynka, woj. śląskie)
 2. Stanisława Dawid artystka kurpiowska, tkaczka, koronkarka, wycinankarka, wykonawczyni plastyki obrzędowej i dekoracyjnej (Strzałki, woj. mazowieckie)
 3. Julia Okoń śpiewaczka ludowa (Ruda Solska, woj. lubelskie)
 4. Franciszek Racis skrzypek solista, śpiewak i tancerz z Suwalszczyzny (Jasionowo, woj. podlaskie)
 5. Janina Radomska pisarka ludowa (Radzięcin, woj. lubelskie)
 6. Władysław Trebunia-Tutka artysta i muzyk podhalański (Biały Dunajec, woj. małopolskie)
 7. Kapela Ludowa „Bukowianie” z Sanockiego (Bukowsko, woj. podkarpackie)
 8. Studencki Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny” (Rzeszów)
 9. Zespół Ludowy z Godziszowa (Godziszów Trzeci, woj. lubelskie)
 10. Józef Murawski animator, twórca ludowy w dziedzinie folkloru muzycznego, tanecznego i obrzędowości na obszarze kulturowego pogranicza polsko-litewskiego (Szypliszki, Suwalszczyzna, woj. podlaskie)
 11. Krzysztof Ruszel etnograf, badacz kultury ludowej w Rzeszowskiem (Rzeszów, Boguchwała, woj. podkarpackie)

NAGRODA HONOROWA

 1. Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie)

Pin It on Pinterest

Share This