Konferencja „Tradycja w działaniu. Praktyki i teorie edukacyjne dla muzyki tradycyjnej” organizowana przez Fundację Mały Kolberg skierowana jest do osób zajmujących się edukacją muzyczną. Jej program zainteresuje w szczególności praktyków działających na rzecz przekazu ludowych i lokalnych tradycji muzycznych wśród dzieci i młodzieży oraz w małych społecznościach.

Konferencja praktyków edukacji muzycznej „Tradycja w działaniu” po raz pierwszy zrealizowana została w 2018 r. we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach. Jej tegoroczna odsłona będzie miała formę wirtualną. Pierwsze spotkanie, które zostanie poświęcone cyfrowym narzędziom wykorzystywanym w działaniach edukacyjnych odbędzie się 28 maja. Kolejne będą miały miejsce 3 oraz 18 czerwca. Druga część konferencji planowana jest jesienią.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz praktycznych metod pracy w oparciu o elementy kultury tradycyjnej, w szczególności muzykę. Szczególny nacisk położony zostanie na metody i narzędzia realizacji działań edukacyjnych w przestrzeni wirtualnej.

Tematy jakie zostaną poruszone to przede wszystkim: działania edukacyjne z wykorzystaniem tradycji prowadzone on-line, muzyka tradycyjna w bezpośrednim przekazie, poszukiwanie źródeł w archiwach, śpiew i pieśń w działaniach edukacyjnych, muzykoterapia a kultura tradycyjna, wykorzystanie polskiej muzyki tradycyjnej w różnych systemach edukacji muzycznej, muzyka tradycyjna w pracy z wybranymi grupami odbiorczymi: dziećmi, seniorami, osobami wykluczonymi.
W programie każdej z wirtualnych sesji znajdą się wykłady, warsztaty oraz dyskusje, a na zakończenie półgodzinne spotkanie śpiewacze prowadzone przez doświadczone śpiewaczki, m.in. Iwonę Wylęgałę, Mariolę Rodzik-Ziemiańską, Joannę Skowrońską. W gronie prelegentów i prelegentek wiosennej odsłony konferencji znajdą się: Katarzyna Chodoń, Agnieszka Szeptalin, Witold Roy Zalewski, Małgorzata Synowiec, Iga Fedak, Marta Derejczyk.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Mały Kolberg,
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki.
Wydarzenie realizowane we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca (Instytut Muzyki i Tańca) w ramach działań Pracowni Muzyki Tradycyjnej – Program Mały Kolberg 2020

Agnieszka Szeptalin, Katarzyna Chodoń

Katarzyna Chodoń, czyli #CiociaKasia to folklorystka, śpiewaczka, animatorka tradycyjnej kultury ludowej, dyplomowana choreograf polskich tańców tradycyjnych. Prowadzi warsztaty i zajęcia przybliżające uczestnikom śpiew, tańce i najbliższą im kulturę tradycyjną. Jest wokalistką w zespołach kultywujących tradycje muzyczne polskie i słowiańskie (Raraszek, Tadirindum, SWADA, w projekcie Bajkowe Kołysanki, Strojone). Działania edukacyjne prowadzi jako Pani od muzyki. W przestrzeni wirtualnej prowadzi cykl #BajkiWkwarantannie, Domowe Muzykowanie – warsztaty online (MEK Muzeum Etnograficzne w Krakowie) oraz warsztaty taneczne #TańczPolskie (Kultura w kwarantannie).

Agnieszka Szeptalin, czyli #CiociaJaga tradycyjne pieśni słowiańskie śpiewa od 2011 roku, obecnie w grupach SWADA i Strojone. Jest autorką kołysanek, bajek („Bajkowe Kołysanki”) i zabaw dla najmłodszych, a także pieśni wykorzystanych w spektaklach teatralnych („PreLudium Słowiańskie” i „QUBE”). Od 2014 roku prowadzi warsztaty pisania przyśpiewek, a od 2016 warsztaty pieśni i głosu, gdzie propaguje zdrowe oddychanie i poszukiwanie własnego brzmienia.

Narzędzia on-line do przekazywania folkloru dziecięcego

▶️ 36:37

Katarzyna Chodoń i Agnieszka Szeptalin tworzące duet Cicho Sza Bajki zaprezentują nam narzędzia cyfrowe, które wykorzystują do przekazywania dziecięcego folkloru w rzeczywistości cyfrowej i do opowiadania bajek w ramach cyklu #bajkiwkwarantannie. Porozmawiamy o formach dostosowania zabaw ludowych do przekazu online i sposobach na zaangażowanie odbiorcy w wirtualne spotkanie 🧸📚🎶🎧🎤

Patrycja Kuczyńska, Witold Roy Zalewski – Kukaj Kukawko!

Projekt Kukaj Kukawko! to kontynuacja działań edukacyjnych, jakie podejmowaliśmy do tej pory. Na co dzień pracujemy w przedszkolach, szkołach, domach kultury, na scenie i wśród publiczności. Eksperymentujemy z różnymi technikami wideo i innymi formami kontaktów przez Internet szukając sposobów na zaangażowanie dzieci. Tworzymy interaktywne zabawy, piosenki, teledyski, spotkania na żywo na platformie ZOOM.

Działania dla dzieci w sieci

▶️ 40:25

Od początku marca, kiedy zaczęła się kwarantanna zamieszkaliśmy na wsi, co dało nam niecodzienną możliwość obserwowania natury i tę fascynację wykorzystujemy układając nasze piosenki i programy. Korzystamy z naszej wiedzy na temat kultury tradycyjnej, a także z nowych technik edukacyjnych, np. metody E. E. Gordona. W prezentacji artyści opowiadają o sowich autorskich sposobach na angażowanie uwagi młodych odbiorców oraz wyzwaniach jakie stoją przed twórcami treści dla dzieci on-line. Pod koniec Witold Roy Zalewski zwraca uwagę na ważne aspekty języka filmu, które grają ważną rolę w komunikacji przez Internet.

Iwona Wylęgała

Etnolożka oraz animatorka kultury, stypendystka MKiDN z 2016 r. Bada, dokumentuje i popularyzuje tradycyjny śpiew ludowy ze Śląska Opolskiego. Od 2009 r. prowadzi liczne warsztaty wokalne dla dzieci i dorosłych oraz Zespół Śpiewu Tradycyjnego Niezłe Ziółka”, który w 2018 r. reprezentował woj. opolskie na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym i otrzymał tam wyróżnienie. Rok wcześniej, jako solistka została laureatką tego festiwalu. Natomiast w 2018 r. na IV Turniej Muzyków Prawdziwych zdobyła wyróżnienie specjalne. Nagrania z zaśpiewanymi przez nią pieśniami stanowią oprawę muzyczną wystawy stałej w Muzeum Ziemi Prudnickiej. W swoich działaniach animatorskich dąży budowania aktywności napotkanych w terenie śpiewaków i zachęca ich do prezentowania repertuaru przy okazji koncertów, prelekcji, występów na festiwalach itp. W tym celu wystąpiła z inicjatywą spotkań śpiewaczych dla śpiewaków, które obecnie współorganizowane są cyklicznie przez społeczności lokalne, w których śpiewacy żyją. We współpracy z opolskimi instytucjami kultury i edukacji oraz organizacjami pozarządowymi zrealizowała dofinansowane przez MKiDN przedsięwzięcia podejmujące temat tradycyjnych pieśni ludowych z woj. opolskiego. W 2014 r. był to „Śpiewki i piosenki. Pieśni ludowe w tradycji i inspiracji”, w 2016 r. projekt stypendialny Pieśni Bezscenne, a w 2018 r. „Etnoliptus Silesiensis” w ramach programu „Eduko”. W ramach programu Muzyczne Białe Plamy Instytut Muzyki i Tańca (2017/2018) zarejestrowała w terenie ponad 200 pieśni. Rok 2019 to nagranie 12 pieśni ze zbioru Juliusa Rogera w projekcie Wikimedia Polska, dla zilustrowania śpiewu w lokalnym śląskim stylu.

Śpiewki dla dzieci

▶️  39:21
TEKST PIOSENKI

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła je pod murem
mieszała go kosturem

A Marzanna żur warzyła
kolano se opatrzyła
warzyła go pod szopą
mieszała go pończochą

A Marzanna żur warzyła
kolano se opatrzyła
warzyła je pod wozem
mieszała je powrozem

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła go pod gruszką
mieszała go pietruszką

A Marzanna żur warzyła
kolano se oparzyła
warzyła go pod śliwą
mieszała go pokrzywą

DODATKOWE ŹRÓDŁA

Nagrania śląskich pieśni tradycyjnych i nie tylko: https://soundcloud.com/user-112794056
https://www.youtube.com/channel/UCcJKJp9xzyavunykJeMpesA
https://www.sbc.org.pl/dlibra tu trzeba wpisać w wyszukiwarkę „Dygacz” i „dokument dźwiękowy”

 

Gośka Synowiec

Małgorzata Synowiec jest trenerką w projekcie Mały Kolberg od samego początku, czyli od 2014 roku. Prowadząc agroturystykę Synowcówka, przekazuje wiedzę na temat tradycji i dawnych aktywności ludzi mieszkających na wsi. Mówi o sobie tak: “Pochodzę ze wsi i całe moje dzieciństwo, okres dorastania i dojrzewania nierozerwalnie związany był z aktywnościami, obrzędami i tradycją wsi łęczyckiej. Po przejściu na emeryturę tworzę siedlisko pod lasem, które odtwarza tradycje starej wsi. W swoje pasje włączam środowisko lokalne. Organizujemy wspólnie wydarzenia: śpiewanie, plecenie wianków, zajęcia garncarskie, zajęcia teatralno-obrzędowe, wypiekanie chleba w piecu chlebowym, wędzenie serów i mięsa w domowej wędzarni; kultywujemy święta majowe, a w długie zimowe wieczory spotykamy się całą wsią i słuchamy „starszyzny”, jak kiedyś tu było. Zapraszamy wnuków, bądź innych członków rodzin właścicieli okolicznych młynów, dworów.

Praca ze społecznościami. Relacje Aktywność Kompetencje.

▶️ 12:35

Z Małgorzatą Synowiec zajmujemy się tematem włączania seniorów do działań z dziećmi on-line.

Nasze doświadczenie w pracy ze społecznościami on-line.

▶️ 14:06

Relacjonujemy nasze doświadczenia w pracy z naszymi społecznościami.

Jak odbieramy zmianę.

▶️ 10:05

Na podstawie wykresu Fishera możemy lepiej zrozumieć co się z nami dzieje w obliczu zmian.

Iga Fedak

Etnolog, etnomuzykolog, instruktorka tańca ludowego. Gra, śpiewa i uczy tańców w rodzinnej kapeli Kapela Fedaków. Mieszka w Katowicach i na co dzień działa w swojej najbliższej okolicy. Uczy tańców tradycyjnych w katowickiej Akademii Muzycznej na studiach podyplomowych z muzyki tradycyjnej. Obecnie realizuje szereg działań online z programów mających na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa.

🤗 Kapela Fedaków: https://www.facebook.com/kapela.fedakow

Praca z lokalnymi społecznościami przez muzykę

▶️  42:29

Iga Fedak dzieli się z nami refleksjami i przykładami na temat wspierania społeczności poprzez działania z muzyką tradycyjną – w świecie „przed” i „po” wirusie.

Materiały online

Mariola Rodzik-Ziemiańska

Trenerka rozwoju w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach, założycielka projektu Szałas Rozwoju; aktorka pieśni i wokalistka formacji ZAWIAŁO oraz TOMrzy; animatorka kultury w PortSztuki; prowadząca Teatr Korzeni oraz starsza spec. ds. artystycznych i edukacji kulturowej w Dom Kultury Boguszowice. Współzałożycielka i wiceprezes Szkoła z Wyboru, propagującej naturalną edukację dzieci i dorosłych. Absolwentka Szkoły Trenerów MERITUM, Politechniki Wrocławskiej o specjalności Geoinżynieria, oraz kursu Ziemia-Pieśń w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów: pracy z ciałem, aktorskich i wokalnych z zakresu śpiewu klasycznego, jazzowego, gospel oraz śpiewu archaicznego. Jej dzieciństwo związane było z folklorem Pogórzan Wschodnich, od 17 lat mieszka w Rybniku ze swoją artystyczną rodziną.

Pieśń intuicyjna

▶️ 22:52

Wspólne śpiewanie naturalnych pieśni intuicyjnych z nutką korzennych melodii z Mariolą Rodzik-Ziemiańską 🎶  😌 . Stosowana przez nią metodyka wypływa z natury ludzkiego ciała i praktyki śpiewu w odblokowanym przepływie i twórczej roli, bez wyuczonej pieśni.

Kto był z nami?

Poniżej znajdziecie wybrane z czatu wypowiedzi, w których uczestniczki i uczestnicy przedstawiają się wszystkim.

Kinga

Kinga Jureczko-Kowalska 🙂 w żłobkach i przedszkolach śpiewam dla dzieci 🙂


Iga Fedak

cześć, jestem Iga Fedak i pod takim imieniem i nazwiskiem znajdziecie mnie na facebooku. Gram i uczę tańców z Kapelą Fedaków (też polecam na fb), a więcej na ten temat powiem za tydzień, kiedy wystąpię na niniejszej konferencji 🙂


Sara Rainer

Sara Rainer 😉 Jestem nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej. Prowadzę chór szkolny. Moim głównym obszarem zainteresowań jest muzyka ludowa południowej wielkopolski.


Marta Blicharz

Marta Blicharz Starachowice Fundacja Kukułeczka , instruktor tańca ludowego. Pracuję z małymi dziećmi przy fundacji działa dziecięcy zespół folklorystyczny Kukułeczka.


Marta Blicharz

https://www.facebook.com/Fundacja.kukuleczka/?ref=bookmarks


Karo Przewłoka

Karo Przewłoka śpiewam i gram w Kapeli Dejcie Pozór i w Krzikopie. Zajmuję się głównie muzyką ze Śląska. jestem też przedszkolanką. i wykorzystuję swoje umiejętności muzyczne w pracy z dziećmi.


Kinga

https://www.facebook.com/Tw%C3%B3rcza-Edukacja-Muzyczna-Kinga-Jureczko-Kowalska-187219591936790/?modal=admin_todo_tour


Marta Mackiewicz

Marta Mackiewicz – pedagog wokalny, wokalistka. Spiewam w zespole KAGYUMA, prowadzę wielopokoleniowy zespół ludowy „O matko i córko”. Oba zespoły mają strony na facebooku:)


Agnieszka

Agnieszka Jakubicz – służbowo instruktor animacji kultury w Podlaskim Instytucie Kultury, prywatnie rękodzieło „Zafolkowana”


Maria Uptas-Michalak

Maria Uptas-Michalak – jestem pasjonatką muzyki ludowej, skrzypaczką, gram na suce biłgorajskiej – widzę kilka znajomych twarzy z Festiwalu „Na rozstajnych drogach” 🙂 Pracuję w szkole muzycznej.


Katarzyna Trawczyńska

Cześć, jestem Katarzyna Trawczyńska, pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi i młodzieżą niewidomą, słabowidzącą i z niepełnosprawnością złożoną. Wraz z drugim instruktorem, Magdaleną Adamowską, prowadzimy w Ośrodku zespół taneczny SWING. Oprócz tego pracuję tam też jako wychowawca w internacie.


Michał Hrobak

Michał Hrobak – razem z Joanną Hrobak prowadzimy zajęcia dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych jako Muzykanci ( https://www.facebook.com/Muzykanci-muzyczne-przygody-i-zabawy-101675888151566 ) Posiłkujemy się tradycją w tym, co przekazujemy dzieciakom. Mieszkamy w Katowicach.


Anna Klebus

Cześć, nazywam się Anna Klebus, pracuję jako doradca zawodowy z osobami w róznym wieku, podczas zajęć w przedszkolach ilustruję treści pisenkami, które układam. Interesuję się polska muzyką tradycyjną, śpiewam muzykę bałkańską z zespołem SARAKINA, https://www.facebook.com/Sarakina


Asia Pudlik

Cześć! Asia – nauczycielka w przedszkolu, gram na skrzypcach, studiuję Muzykę Tradycyjną w Akademii Muzycznej w Katowicach, zresztą z kilkoma tu obecnymi koleżankami, gdzie śpiewamy, tańczymy i gramy, mnie akurat przytrafiła się heligonka:)


Jadwiga Kula-Romanek

Jadwiga Kula-Romanek, instruktor tańca ludowego, animator kultury, wieloletni członek Zespołu Folklorystycznego FOLUSZ z Giedlarowej. Jestem również obecnie jego opiekunem i instruktorem. Prowadzę również dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne w Giedlarowej, Jelnej koło Leżajska oraz Kamieniu w pow. rzeszowskim. W grupach skupiamy się na tańcach tradycyjnych, również obrzędach


Mariola Rodzik-Ziemiańska

„Witajcie 🙂 Kłania się Mariola Rodzik-Ziemiańska, cieszę się bardzo, że z wami jestem <3 jako trener rozwoju prowadzę warsztaty z głosem, ciałem i oddechem wspierające w odkrywaniu naturalnego głosu i intuicji oraz rozbudzaniu kreatywności z wykorzystaniem pieśni tradycyjnych – www.facebook.com/SzalasRozwoju śpiewam folk Ziem Karpackich od Bałkanów po Słowiańszczyznę W zespole www.facebook.com/Zawialo montuję poezję do muzyki electro W www.facebook.com/TOMrzy koordynowałam także projekt Mały Kolberg na Górnym Śląsku. Pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi Pozdrawiam :)503 070 813 koncerty: zawiało@gmail.com warsztaty: szalasrozwoju@gmail.com”


Michał Kiszowara

Jestem instruktorem tańca ludowego. Pochodzę z Zielonej Góry. Obecnie w ramach Stowarzyszenia „Akademia Tradycji” i firmy o tej samej nazwie zajmuje się organizacją i prowadzeniem warsztatów, szkoleń i innych wydarzeń w zakresie kultury ludowej. https://www.facebook.com/akademiatradycji.zg/


Witold Roy Zalewski – Fundacja Mały Kolberg

Cześć, nazywam się Witold Roy Zalewski, jestem prezesem Fundacji Mały Kolberg malykolberg.pl od 2014 r. współtworzę ten program odpowiadając za dokumentację oraz kontakty z artystami. Jestem też muzykantem i śpiewakiem. Gram na akordeonie i od kilku lat na skrzypcach (tak, można!). Gram do tańca dla dorosłych (Kapela Towarzyska) i dla dzieci. Od początku kwarantanny tworzymy projekt Kukaj Kukawko (http://facebook.com/kukajkukawko).


Iwona Wylęgała

Tu Iwona Wylęgała. Będę miała przyjemność poprowadzić dziś spotkanie śpiewacze. Zajmuję się pieśniami śląskimi, zwłaszcza tymi pochodzącymi z opolskiego. Dokumentuję je, badam, piszę o nich i uczę śpiewu od ponad 20 lat. Interesuję się przede wszystkim praktyką wykonawczą i stylem śpiewaczym w śpiewie tradycyjnym w ogóle. Na facebooku można znaleźć mnie pod imieniem i nazwiskiem a wieści o wydarzeniach na: https://www.facebook.com/pg/%C5%9Apiew-Tradycyjny-Opole-253037908047046/posts/?ref=page_internal oraz https://www.facebook.com/pg/piesniludoweopole/posts/?ref=page_internal 🙂


Marta

Marta – pracuję w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, gdzie zajmuję się edukacją, również w zakresie muzyki tradycyjnej, co stało się możliwe dzięki temu, że od lat praktyktykuję muzykętę muzykę i taniec w mieście i na wsi.


Kasia Witek

Kasia Witek – nauczyciel-instruktor tańca ludowego w Zespole „Małe Słowianki” w Krakowie w Centrum Młodzieży, gdzie pracuję z dziećmi w wieku 5-10. Prowadzę zajęcia rytmiczno-taneczne z nastawieniem na tańce i zabawy ludowe z różnych regionów Polski. Od prawie 20 lat prowadzę Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA dla dorosłych. Oba zespoły mają strony na FB. Prowadzę również zajęcia taneczno-rytmiczne w przedszkolach.


Ewa Brakoniecka

Ewa, pracuję w szkole specjalnej w Toruniu, poza tym dwójka z moich dzieci daje się zabawić muzyką tradycyjną :). Ja od niedawna, po warsztatach Marty w Muzeum, zgłębiam klimaty.


Anna Cemeljic

Cześć. Ania Cemeljić, Fundacja Wszystkie Mazurki Świata oraz Instytut Muzyki i Tańca, organizuję różne wydarzenia, nie pracuję już bezpośrednio z dziećmi.


Patrycja Kuczyńska – Kukaj kukawko

Hej jestem Patrycja Kuczyńska, pracuję w przedszkolach i szkołach warszawskich, prowadzę zabawy ludowe. Jestem też animatorką i instruktorką tańca. On-line zajmuję się Kukaj Kukawko – dla dzieci. Zapraszam na stronę na facebooku 😉 witam wszystkie Panie.


Marta Derejczyk

Marta Derejczyk – Fundacja Ważka (badania terenowe i archiwistyka społeczna) i Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu (sztuka nieprofesjonalna i edukacja, również umuzykanianie dzieci i starszych dzieci). Poza tym trochę gram, trochę śpiewam. Można mnie znaleźć na fb, polecam strony muzeum i fundacji, jeśli ciekawią Was działania na Dolnym Śląsku


Małgorzata Marchwiana

Cześć, tu Małgorzata Olejniczak (choć do niedawna jeszcze Marchwiana). Jestem rytmiczką, muzykiem, czasem dziennikarką. Uczę w Krakowie dzieci, młodzież i dorosłych – muzyki, ruchu, tańca itd. Przez kilka lat we współpracy z Filharmonią Krakowską prowadziłam zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych i byłam tam Panią Melodią 🙂 https://www.facebook.com/panimelodia/


Jaga Szeptalin

„Jaga Szeptalin Opowiadam Cicho Sza Bajki razem z Kasią Chodoń. Cicho Sza Bajki to nasze wspólne, autorskie opowiastki, ale też bajki spisane przez Kolberga w naszych interpretacjach, okraszone tradycyjnymi, ale też naszymi zabawami i piosenkami. (FB @Cicho Sza Bajki). Śpiewam pieśni tradycyjne słowiańskie w grupach Swada i Strojone (FB @Strojone, @SWADA) Piszę piosenki i bajki, które wykonujemy razem z Kasią, ale też z wymienionymi zespołami. Są to Bajkowe Kołysanki (Grupa Swada), ale też pieśni, które pojawiają się w spektaklach („”Cichnie gwar w osadzie”” w „”PreLudium Słowiańskim””, „”Wzejdź jasne słońe”” w „”Qube””) Prowadzę warsztaty śpiewu i głosu dla każego w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, a ostanio – online w grupie „”Barwy i Brzmienia””.”


Joanna GostkowskaBiałek

Joanna Gostkowska-Białek (tak samo na fb) – w 2018-19 prowadziłam zajęcia Mały Kolberg Pomorze w Gdańsku razem z Markiem Przewłockim i Mikołajem Jarmakowskim. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Trójwiejska w Gdańsku. Zajmuję się polską muzyką tradycyjną ale indywidualnie głownie rekonstrukcjąi Pracuję z różnymi grupami wiekowymi, nie tylko z dziećmi. Indywidualnie głownie rekonstrukcją i upowszechnianiem KASZUBSKIEJ muzyki tradycyjnej

zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastowy

Pin It on Pinterest

Share This