Rok Obrzędowy

Większość obrzędów ludowych funkcjonuje w cyklu roku obrzędowego. Jest czas na zabawę, jest czas na zadumę, jest czas na pracę. Rytm wyznaczają zmiany pogody, długości dnia, prace gospodarskie. Nawet dziś w nowoczesnym świecie podlegamy temu pradawnemu rytmowi – nawet jeśli jedyną ich oznaką są obchodzone przez nas święta.