Pomorze Zachodnie

Pomorze Zachodnie

Województwo zachodniopomorskie na kulturowej mapie Polski to miejsce, gdzie istnieje jeszcze żywy przekaz tradycji, mimo wybitnie niesprzyjających okoliczności historycznych (powojenne migracje i przesiedlenia ludności). Tereny te są wyjątkowym miejscem, do którego po II Wojnie Światowej przyjechali ludzie, przywożąc ze swoich dawnych lokalnych ojczyzn tradycje, zwyczaje, muzykę i zmieniając w ten sposób oblicze kulturowe i społeczne nowego miejsca zamieszkania. W specjalistycznych opracowaniach etnograficznych dominuje pogląd, że woj. zachodniopomorskie jest swoistą “białą plamą” jeśli chodzi o dawne, archaiczne zwyczaje i obrzędy. Pogląd ten nie do końca jest zgodny z prawdą, ponieważ dziedzictwo kulturowe powojennych mieszkańców regionu i ich potomków jest bezcennym kapitałem kulturowym i społecznym – jedynie namysł teoretyczny nad nimi należy osadzić we właściwej perspektywie. Chcemy spojrzeć na północny zachód Polski jako terytorium, które będąc peryferiami Polski oddziałuje kulturowo na jej centrum i cały obszar. Na obecne tutaj procesy i zjawiska kulturowe i muzyczne można patrzeć jak na klamrę, spinającą – również w sensie historycznym – wschód i zachód Polski.

Chcemy dać dzieciom większy dostęp do tych okoliczności kulturowych, by rozwijała się w nich świadomość zasobów regionu.

Tradycja w działaniu

konferencja o tradycjach regionu

Konferencja on-line

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa przenieśliśmy nasze działania do sieci. Poprosiliśmy osoby, które przygotowują program szkolenia o opowiedzenie o swoich doświadczeniach. Było to również spotkanie z osobami zainteresowanymi regionem i tematem wykorzystania kultury tradycyjnej w pracy z dziećmi i społecznościami lokalnymi.

 

Małgorzata Synowiec – Wprowadzenie do idei projektu, cele, sens udziału

Ewa Grochowska – Tradycje regionu

Kapela Janiszewskich z Białunia – Muzyka Pomorza Zachodniego

Kaciaryna Byčak – Potencjał regionu

Krąg animatorów – poznajmy się – moderacja: Małgorzata Synowiec

zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastowy

Pin It on Pinterest

Share This